Bibliotēku nedēļa Bauskas Centrālajā bibliotēkā

Pasaules grāmatu diena 23. aprīlis daudzviet pasaulē ir arī bibliotekāru profesionālie svētki. Latvijā to atzīmē kopš 1997. gada. Šogad bibliotēku nedēļas moto ir «Mantojuma sardzē» un īpaša uzmanība tiek pievērsta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.Bauskas Centrālā bibliotēka novadpētniecībā izmanto dažādas darba formas. Viena no tām – disku kolekcijas veidošana. Šogad bibliotēku nedēļā tika atvērti divi tematiski dažādi diski.Represēto kluba «Rēta» dalībnieki ikmēneša sanāksmē 23. aprīlī notika diska «Sibīrijas stāsti II. Dainas Ziemeles marta pieturas» atvēršana. Pērn izveidots «Sibīrijas stāsti I» disks, kurš stāstīja par baušķenieces Ausmas Saukumas izsūtījumā piedzīvoto.Bauskas CB interneta lasītavā 25. aprīlī notika mākslinieka novadnieka Pētera Ruņģa 120. gadskārtai veltīta diska atvēršana. Piedalījās kupls pulks interesentu. Mākslinieku atcerējās viņa skolēni, kaimiņi, kolēģi gleznotāji, novadpētnieki, kā arī iepazina Bauskas mākslas skolas audzēkņi kopā ar savas skolas direktori Mārīti Šulci. Disks izveidots sadarbībā ar Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēkas vadītāju Sandru Cīruli. Viņas pārziņā nonāca gleznotāja dzīvesbiedres Mildas albumi ar Ruņģu ģimenes fotogrāfijām un viņas atmiņu stāsts par mākslinieku. Šajā dienā arī Strēlnieku bibliotēkā notika Pēterim Ruņģim veltīts pasākums un šī diska atvēršana.Bauskas CB lasītavā tika izvietoti Mākslas skolas audzēkņu darbi linotipa tehnikā. P. Ruņģim veltītā pasākuma apmeklētāji ar interesi aplūkoja šo izstādi, kā arī noklausījās skolotājas stāstījumu par to, kā top šādi darbi. Bauskas Valsts ģimnāzijas audzēkņi un viņu skolotāja Aiva Linkeviča māksliniekam Ruņģim veltīja skolēnu akvareļu izstādi, arī tie bija aplūkojami bibliotēkas lasītavā. Jāpiebilst, ka abas izstādes lasītavā būs skatāmas līdz 15. maijam.Bauskas Centrālā bibliotēka aicina baušķeniekus uz sadarbību novadam nozīmīgu cilvēku atcerei veltītu disku veidošanā, uzticot bibliotēkai ieskenēt fotoattēlus no saviem ģimenes albumiem. Kopā ar mūsu lasītājiem esam izveidojuši diskus par gleznotāju Arnoldu Nulīti, LA virsnieku Jāni Pelceru, gleznotāju Pēteri Ruņģi, aktrisi Lāsmu Kugrēnu. Top disks diriģentam Kārlim Hammeram un skolotājai Mildai Ruņģei, ieceru līmenī ir disks par deju kolektīva «Jandāls» vadītāju Birutu Hegenbarti. Darbs turpinās arī pie kolekcijas «Zudusī Bauska». Tajā apkopoti fotoattēli par ēkām, parkiem un vietām mūsu pilsētā, kuras gadu gaitā izmainījušās līdz nepazīšanai. Baušķenieki – atritiniet savus atmiņu kamolus, pārskatiet senus albumus un pierakstus, veidosim sava novada kultūrvēsturisko disku kolekciju visi kopā!

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti