Bīskaps Antons Justs: Ziemassvētku gaidās

Ar pirmo adventes svētdienu šogad 29.novembrī iesākas jaunais Baznīcas gads ar gatavošanos Ziemassvētkiem.

Mums kā garīgie ceļveži šajā laikā ir pravietis Isajs, kurš sešsimt gadu pirms Kristus sludināja Viņa nākšanu pasaulē. Viņš būs Dievs ar mums; Viņš būs miera Karalis; Viņš būs cietušais kalps, kas savu dzīvību atdos par savējiem; Viņš būs labais Gans, kas savu ganāmpulku vedīs zaļās ganības. Otrais adventes ceļvedis ir Jānis Kristītājs, kas norāda, ka Kristus ir Dieva Jērs, par kuru pravieši un likumdevēji ir sludinājuši. Pats Jānis Kristītājs ģērbies ādas drēbēs un pārtiek no bišu medus un siseņiem. Viņa dzīves stils apliecina atteikšanos no laicīgā, lai sevi gatavotu tam, kas nāks. Viņa nocirstā galva kļūst par liecību ķēniņienes Herodiādes bļodā, lai apliecinātu, ka jādzīvo patiesībā un taisnībā. Jaunava Marija ir trešā adventes ceļvede. No viņas jaunavīgā klēpja piedzims Dieva Dēls. Viņas sirdi cauri durs sāpju zobens, bet viņas Dēls Jēzus atbrīvos cilvēci no grēka un ļaunuma. Marija pazemībā noliec galvu eņģeļa priekšā un atbild: «Lai man notiek pēc tava vārda.» Jaunava Marija grib ielikt savu dēlu Jēzu katra cilvēka rokās un aicina katru cilvēku sagatavot Viņam ceļu, lai Viņš varētu piedzimt katrā cilvēka sirdī. Isajs pravietoja, Jānis Kristītājs norādīja, bet Jaunava Marija deva pasaules Pestītāju cilvēcei. Jēzus mums jāpieņem un jāatver sava sirds. Aizdedzot adventes sveci citu pēc citas, pieņemsim Kristus gaismu! Viņš nāk, lai izgaismotu mūsu dzīvi, nostiprinātu mūsu ticību un atvērtu mūsu dzīvi cerībai uz Dievu un Viņa apsolījumiem. Novēlu Jums svētīgu gatavošanos Kristus dzimšanas svētkiem, un lai Kristus gaisma atspīd ikvienā sirdī, ikvienā ģimenē un ikvienā mājā! Antons Justs, bīskaps

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti