Ceraukstiešiem maz konstruktīvu priekšlikumu

Bauskas novada attīstības programmas apspriedē Ceraukstē 3. februārī bija ieradušies vairāk nekā 20 interesentu. Viņu vidū bija vairāki uzņēmēji.Atšķirībā no citām reizēm, šoreiz sarunas šķita nekonstruktīvas. Vairāk nekā divu stundu ilgajā pasākumā tika izteikti vien pāris priekšlikumu, kas veicinātu pagasta iedzīvotāju labklājību, radītu ērtības. Pagasta pārvaldes vadītājs Viesturs Janševskis rosināja plānot līdzekļus gājēju celiņa izbūvei no Bauskas uz Janeikām. Uzņēmējs Gūrijs Bulle ieteica uz ceļa A7 izbūvēt labā pagrieziena joslu krustojumā uz Mūsas ciematu. Tika gan norādīts, ka šie darbi jāveic valstij, pašvaldība aicinās valsts uzņēmumu «Latvijas Valsts ceļi» izpildīt iedzīvotāju vēlmi. Vietējais uzņēmējs Guntis Sipovičs garā runā pašos pamatos noraidīja šāda attīstības plāna lietderīgumu. Savu viedokli viņš pamatoja ar argumentiem par katastrofālo iedzīvotāju skaita samazināšanos, kā arī negodīgo valsts politiku. «Mēs te zīmējam kaut kādu iluzoru plānu, bet valstī viss tiek nozagts, un zagšana politiķu vidū turpinās. Mēs totāli ejam uz grunti, kāda vispār jēga šim plānam? Viss, kas Ceraukstē vēl ir, ir padomju laikos būvēts. Esam kolhozu laika bērnudārzā, sēžam uz padomju gados ražotiem krēsliem, mums nav nekā sava,» pesimisms un noliegums skanēja uzņēmēja balsī. Atzīstot par lietderīgu interneta pakalpojumu attīstību pagastos, uzņēmējs Rolands Vinogradovs pauda šaubas, vai skolu datorizācijas attīstīšanu uzticēs vietējam uzņēmējam, piemēram, SIA «Iveta». Visticamāk, to nodos Rīgas firmai. G. Bulle, līdzīgi kā sanāksmē Brunavā, atkal runāja par absurdo lēmumu ļaut būvēt milzīgu cūkkopības kompleksu Tunkūnos. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Feldmanis sacīja, ka neko vairs nevar aizliegt, visas pozitīvās atļaujas saņemtas Brunavas pagasta padomes pastāvēšanas laikā. Nākamā, noslēdzošā Bauskas novada teritorijas attīstības programmas 2012. – 2018. gadam sabiedriskā apspriešana notiks Bauskas novada domē pirmdien, 6. februārī, pulksten 15.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē