Daudzi darbi pagastos var kavēties

Rundāles, Vecumnieku un Bauskas jauno novadu domēm reāla saimnieciskā darbība jāsāk pēc iespējas agrāk. Daudzās vietējās pašvaldībās ir iesākti projekti.Piemēram, noslēgusies Dāviņu vietējās varas cenu aptauja atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanai pagasta apdzīvotajā vietā Lambārtē. Par to «Bauskas Dzīve» uzzināja sarunā ar Līviju Šarķi, Dāviņu pagasta padomes līdzšinējo priekšsēdētāju. «Noslēdzām līgumu ar uzvarējušo uzņēmumu, tas būs saistošs jaunajai Domei. Nauda bija iedalīta pašvaldības budžetā. Kamēr tiek skaidrībā ar jaunās pašvaldības amatiem, struktūru un citiem nozīmīgiem jautājumiem, projekta realizācija varētu kavēties,» tā L. Šarķe. «Apzināti vai neapzināti projektu termiņi ļoti labvēlīgi iekrituši saskaņā ar reformas gaitu. Pašlaik ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu realizējam trīs projektus,» stāsta Īslīces pagasta pārstāve Jolanta Lauva. Ceļu darbu pirmā posma remonts pabeigts 29. jūnijā. Atskaites nodotas apstiprināšanai. Nākamās jāiesniedz septembrī. Līdz tam skaidrībai vajadzētu būt. Pašlaik īslīcieši gaida avansu (vairāk nekā 18 000 latu) no Valsts kases kultūras nama lielajiem remontdarbiem un Meldru, Pārupes, Birznieku un Lauku ielas rekonstrukcijai – apgaismes līniju ievilkšanai. Nauda jāpārskaita uzņēmējiem. Taču projektu termiņi tā plānoti, ka īpaši nekas nekavēsies. Samaksāt noteikts pēc darbu pabeigšanas, proti, augusta beigās. Cerams, ka nebūs sarežģījumu, tā Jolanta Lauva.Īslīces vidusskolas dabaszinību kabinetu remontiem un mēbeļu izgatavošanai un iegādei avanss jau saņemts un pārskaitīts par mēbeļu izveidi. Projekta pirmais posms jānoslēdz augustā pirms mācību gada sākuma. Arī šī uzlabojuma realizācijā problēmām nevajadzētu būt, pārliecināta J. Lauva. Turklāt Īslīces vietējā vara iesniegusi izvērtēšanai ceļu rekonstrukcijas divus projektus īstenošanai nākamajā gadā. Pieteikumus vērtēs četrus piecus mēnešus.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē