Dāviņos uzlabo ceļu infrastruktūru

Tuvojas noslēgumam caurtekas izbūve pār Lambārtes kanālu pašvaldības ceļā Stīnūži–Lambārtes kalte Dāviņu pagastā. Objekta nodošanu ekspluatācijā, iespējams, kavēs Bauskas novada darbības reālā sākšanās. Tā informē Dāviņu pagasta līdzšinējā priekšsēdētāja Līvija Šarķe.29. jūnijā caurtekai vēl bija atlicis uzlikt margas un iesēt zālīti nogāzēs. Darbus varētu šodien pabeigt, teic būvētājas SIA «FEAS» (Rīga) valdes loceklis Ainārs Mugins. «Mainīja visu – veco tiltu nojauca un kanālā iebūvēja jaunu caurteku. Iepriekšējā konstrukcija bija sabrukšanas stadijā, transporta līdzekļu svaru ierobežoja zīmes. Tagad droši varēs braukt pāri arī smagās mašīnas. Tuvumā atrodas kūdras purvs, bet zemniekiem apkārt zemes,» stāsta L. Šarķe. Viņa paveiktā kvalitāti varot novērtēt tikai vizuāli. Caurtekas uzstādīšanas laikā klāt bijis tās ražotājs. Protams, visam līdzi sekoja sertificēts būvuzraugs Atis Valters no SIA «Polyroad» (Ogre): «Ar caurtekas izbūves kvalitāti viss kārtībā. Rosināju izbūvēt smukākas nogāzes».«Pārbūves gaitā atklājās neparedzētais. Tagad jau tādi laiki, kad par papildu pienākumiem maksu nevar paprasīt. Ieguldījām lielāku darbu, padarot konstrukciju stiprāku. Iecerētais izdevās. Peļņu īpaši neguvām. Vairāk novērtējam pieredzi. Turklāt nodrošinājām uzņēmuma darbību un naudas plūsmas apgrozījumu,» atzina Ainārs Mugins. Uzlabojums finansēts par tā saukto cukura ceļu naudu, proti, katrai pašvaldībai pēc cukurbiešu audzēšanas platībām aprēķināja cukura rūpniecības restrukturizācijas un dažādošanas atbalsta finansējumu. Dāviņu vietējai varai piešķīra 35 000 latu. Darba tehniskā projekta izstrādi daļēji sedza no pašvaldības budžeta.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē