Deputātu lēmums ir absurds 40

Nekad agrāk Bauskā netika slēgta skola, kas ir praktiski ideālā stāvoklī. Par to liecina nesenās pārbaudes Bauskas pilsētas vakara vidusskolā, arī mācību iestādes akreditācija līdz 2013. gadam. Tās izglītības programmas licencētas līdz 2018. gadam. Ir nokomplektētas klases, notiek visas stundas, māca cienījami, pieredzējuši skolotāji. Skolai ir laba materiāli tehniskā bāze, darbojas vairāki pulciņi. Pārtapt par novada vidusskoluŠī skola ļoti vajadzīga topošajam Bauskas novadam, visiem tiem pagastiem, kur šādas pieaugušo un jauniešu vidusskolas nav. Faktiski Bauskas vakara vidusskola jau 60 gadu pilda starpreģionāla izglītības centra funkcijas. Tagad tā varētu pārtapt par lielisku Bauskas novada vidusskolu ar korekcijas klasēm, jo licencēta ir arī šāda programma.Taču par to nevēlas domāt tie seši deputāti, kuri Domes sēdē 22. janvārī kļuva par vakara vidusskolas kapračiem. Turklāt sēdē šis jautājums nebija sagatavots lemšanai pēc būtības. Izglītības speciālisti par labu vakarskolai un tās tālākai attīstībai var nosaukt kaut simt pilnvērtīgu, loģisku argumentu, taču deputātiem, kas nav kompetenti pieaugušo un jauniešu izglītības jomā, nekādu argumentu nebija. Ja nu vienīgi - nauda. Deputātu Māra Freimaņa un Ģirta Karpoviča retorika, demagoģija liecina par subjektīvismu un neprofesionalitāti. Latvijas Republikas Satversme, arī ES memorands par izglītību prasa sniegt iespējas izglītības iegūšanai gan jauniešiem, gan pieaugušajiem jebkurā vecumā. Taču minētie deputāti jēdzienu «vakarskola» saprot burtiski: visiem jāmācās vakarā. Kopā ar vakarskolas audzēkņiem esot Zviedrijā, pārliecinājāmies, ka arī tur līdzīga veida izglītības iestādē mācības notiek no rīta līdz pulksten 16. Mums vēl jāņem vērā, ka vakarā daudziem skolēniem nekursē autobusi, citiem bail atgriezties mājās «baigā tumsā», ejot cauri parkam vai pa meža ceļu putenī, slapjdraņķī. Arī Bauskas vecpilsēta, nomales pēc pulksten 19 ir kā izmirušas. Ne kā citādi kā par demagoģisku nevar nosaukt deputāta Ģ. Karpoviča apgalvojumu, ka skolēnus vakaros uz mājām izvadās ar skolas autobusu. Cik tas izmaksās, cik ilgi šis autobuss kalpos un cikos mājās nokļūs pēdējie bērni? Arī viņa vārdiem, ka visiem tagad ir savas mašīnas, nav pamatojuma. Vēl es gribu vaicāt, vai šādi morāli un tehnoloģiski apgrūtinājumi ir vajadzīgi Bauskas 2. vidusskolas direktorei Verai Grigorjevai, skolas kolektīvam? Vai pēc pilnas darbdienas kolektīvs un vadītāja vēlēsies vēl strādāt garas vakara stundas? Un apkopējas tad šeit strādās naktsmaiņā? Kas maksās par papildu darbu? Un ko darīs daudzie vakarskolas cienījamie pedagogi? Pret radikālām pārmaiņām Domājot par Bauskas novada izveidošanu, pedagogi secina, Bauskas novadā pieaugušo un jauniešu vakarskolai jāpastāv, pārtopot par starpreģionālo mācību iestādi, jo daudzi skolēni brauc uz Bausku no Iecavas. Ir laiks mainīt skolas nosaukumu, nodēvējot to par Bauskas novada vakara vidusskolu.  Nevar neņemt vērā arī vakarskolas skolēnu kolektīva, skolas pašpārvaldes vēlmes, kuri grib, lai viņiem turpinātu mācīt tie paši labsirdīgie un pieredzes bagātie pedagogi. Skolēni mums uzticas, viņi mūs mīl un ciena, viņiem ir vajadzīga viņu pierasta un mīļota dienas vakarskola. Skola bez jebkādām radikālām pārmaiņām.  Ļoti brīnos, ka daži domnieki Bauskā ir tik tālu apžilbināti ar savām dogmām un kļuvuši nedzirdīgi, cietsirdīgi, nonākot zinātniskā pretrunā un kliedzošā sociālā konfliktā ar reālas dzīves prasībām.  Es vēl atceros savas pedagoga gaitas Bauskas 1. vidusskolas telpās 1970. - 1980. gados. Tad strādājām no pulksten 18 līdz 23. Mājās dažreiz atgriezāmies pēc pusnakts. Ģimenē daudzus mūs dēvēja par «pusnakts cilvēkiem». Deputāti grib, lai šāda situācija atkal atkārtojas. No tā, ko lielā steigā, kas ļoti atgādina politisku agoniju, sastrādāja Bauskas sešnieks, labāka, gaišāka nākotne nebūs nevienam.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti