Diskutējiet par Eiropu! 2

"Vēl nekad agrāk nav bijis tik svarīgi Eiropas veidošanā iesaistīt iedzīvotājus. Politiskajiem līderiem jāatgūst iedzīvotāju uzticība un pārliecība par Eiropas projektu un jāapliecina, ka viņi ir ieinteresēti, lai iedzīvotāji iesaistītos lēmumu pieņemšanas mehānismā, ja nevēlamies, ka iedzīvotāji vēlreiz masveidā nepiedalās Eiropas vēlēšanās 2009. gadā."Šie vārdi izskanēja 250 ES iedzīvotāju atklātajā vēstulē, kas pēc konferences pērnā gada decembrī Briselē adresēta ES valstu un valdību vadītājiem, valstu parlamentiem, ES iestādēm un Eiropas politiskajām partijām. Šajā vēstulē viņi aicināja Eiropas politiskās partijas pievērsties 27 ieteikumiem (no sociālajiem jautājumiem līdz klimata pārmaiņām), ko tie izstrādājuši, un tos apspriest, gaidot Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2009. gadā.Es piedalījos šajā konferencē, kuras mērķis bija izdarīt secinājumus par sešiem ES mēroga līdzdalības demokrātijas projektiem, kurus 2006. un 2007. gadā līdzfinansēja Eiropas Komisija kā daļu no „D plāna” demokrātijai, dialogam un diskusijām. Patiešām, kā Komisijas priekšsēdētāja vietniece biju viena no lēmuma pieņēmējām, kurai šie secinājumi tika adresēti.D plāna projektos tika izmēģinātas dažādas pieejas, kā veidot pārdomātu starpvalstu apspriešanu un aptaujām, kā arī klātienē un tiešsaistē organizēt diskusijas un apkopot dalībnieku atsauksmes. Sešos projektos kopumā piedalījās 40 000 izlases kārtā uzaicinātu ES iedzīvotāju, un pēc aplēsēm simtiem tūkstošu piedalījās ar interneta starpniecību.D plāns apstiprināja to, ko uzskatīju par patiesu: tad, kad pēc iedzīvotāju viedokļa taujā par sarežģītiem politiskiem jautājumiem, viņi ne tikai atbildēs, bet arī gribēs piedalīties vairāk. Tas skaidri un gaiši apliecināja, ka ir svarīgi sniegt zināmas tiesības iedzīvotājiem, viņus informējot, lai varētu lietpratīgi diskutēt par ES jautājumiem. Tas apliecināja, ka Eiropas demokrātija jābalsta un to var balstīt uz aktīvu Eiropas pilsonību.Tagad Eiropas Komisija izlēmusi, kādi būs D plāna papildu pasākumi. Šos nākamos soļus mēs saucam par "Debate Europe", jo vēlamies, ka valstu mēroga apspriešanās ar iedzīvotājiem kļūst par pastāvīgu ES demokrātijas iezīmi. Gribam, lai "Debate Europe" mainītu uzskatu, ka ES jautājumi ir ļoti abstrakti un attāli no publiskām diskusijām dalībvalstīs, lai interesētu iedzīvotājus. Un mēs gribam nojaukt bieži vien mākslīgo nodalījumu starp valsts un Eiropas jautājumiem. ES politika ietekmē visu iedzīvotāju dzīvi — gan ar regulām tādās jomās kā mobilo tālruņu viesabonēšanas cenas, gan ar personu brīva pārvietošanos vai brīvu preču apriti, vai ar kādu citu no daudzajiem ES panākumiem. Tāpēc ES politikai pilnībā jāsakņojas politiskajās partijās, valstu demokrātiskajās tradīcijās un ikdienas politiskajā dialogā. Par to ir jādiskutē rātsnamos, reģionālās sanāksmēs, valstu parlamentos, diskusijās televīzijā vai internetā. Ir nepieciešams, lai politiķi veidotu iedzīvotājiem saprotamu un lietderīgu ES politiku. Nepieciešams, lai mēs uzklausītu un rīkotos. ES iestādēm jādarbojas atbildīgi un uzticīgi tiem, kam tās kalpo. Kopā jānotiek diskusijām par to, kādas iniciatīvas un lēmumi jāpieņem Eiropas Savienībai. Tikai tad mēs gūsim labus un ilgtspējīgus politiskos rezultātus. Sabiedrības atbalsts pavērsies Eiropas Savienībai tikai spraigās un atklātās debatēs, un iedzīvotājus aktīvi iesaistot Eiropas projekta veidošanā. Un neaizmirstiet — Eiropas Savienība nav "Brisele", tās ir 27 dalībvalstis ar 500 miljoniem iedzīvotāju, dalībvalstu valdības un visos līmeņos ievēlēti pārstāvji. Ja politiķi patiešām apņēmušies panākt pārmaiņas, tad visiem politiķiem jāveic savs uzdevums. Tas sasniedzams tikai ar pamatīgām zināšanām, kuras palīdz veidot racionālu viedokli un nostāju. Tas ir priekšnosacījums, lai demokrātija labi darbotos un būtu stabila. Tā uzreiz kļūst par neatliekamu Eiropas Savienības nākotnes un Eiropas modeļa priekšnosacījumu: nodrošināt labklājību, aizsargājot vidi un saglabājot sociālo taisnīgumu un iekļautību, solidaritātes un ilgtspējīgas attīstības vadītiem, stāties pretī globalizācijas uzdevumiem, jo tas Eiropas iedzīvotājiem un nākamajām paaudzēm sniedz drošību.Tagadējais uzdevums ir rīkoties pēc atsauksmēm, proti, nodrošināt to, lai politikas veidošanā tiktu ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis. Kopš Eiropas Komisija 2005. gada oktobrī sāka īstenot D plānu, tās sasniegtais apstiprina, ka noteikti ir vajadzīgi pasākumi, kuri stiprinātu un izvērstu politisko dialogu par Eiropas jautājumiem. Un tika skaidri pausts, ka pārdomāta un līdzdalības demokrātija var būt noderīgs pārstāvnieciskas demokrātijas papildinājums. Iespējams, ka jau rīt iedzīvotāji Eiropas Savienību neieraudzīs tādu, kādu viņi to grib redzēt, bet process jau ir sācies un atpakaļceļa nav.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti