Eiropas naudas rokasgrāmata

Cerot veicināt aktīvāku atbalsta meklēšanu Eiropas fondu piedāvājumu klāstā, Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs izdevis īpašu rokasgrāmatu. Zemgales plānošanas reģiona speciālists Juris Kālis informē: «Sākoties aktīvam Eiropas Savienības struktūrfondu projektu sagatavošanas un ieviešanas laikam, ikvienam interesentam pieejams jauns bezmaksas izdevums – «Rokasgrāmata projektu iesniedzējiem un īstenotājiem.»Grāmatas mērķis ir rosināt projektu iesniedzējus nenobīties no stingrām prasībām un sarežģītiem terminiem. Cerams, ka ieteikumi visvairāk palīdzēs tieši jaunajiem projektu iesniedzējiem jau pirmajā reizē izveidot konkurētspējīgu iesniegumu un projekta ieviešanas procesā novērsīs nepatīkamus pārpratumus.»Izdevumā ir daudz ieteikumu projektu izveidē un ieviešanā, dažādu dokumentu paraugi par veiksmīgi realizētiem Eiropas Sociālā fonda finansētiem projektiem. Rokasgrāmatu interesenti bez maksas var saņemt Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrā Jelgavā un filiālē Jēkabpilī. Rokasgrāmatas elektroniskā versija būs pieejama arī informācijas centra vietnē internetā www.esfondi.zemgale.lv, sadaļā E-konsultants.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē