Eiropas vadīšanas stafeti pārņem Polija

Jāņu svinības Latvijas valdības vadītājam šogad izpalika: Briselē tajā laikā uz sanāksmi sanāca Eiropadome. Tā sauc Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāju sanāksmi, kas ir augstākā ES izpildinstitūcija. Atbildīgā par Eiropadomes darbakārtību ir tobrīd prezidējošā valsts. Rindas kārtībā šis atbildīgais pienākums uz pusgadu tiek katrai dalībvalstij, kad tā vada ap 500 miljonu Eiropas iedzīvotāju un 27 valstu ES politikas dienaskārtību. Prezidējošās valsts pienākumos ir ne tikai Eiropadomes, bet arī visu daudzo darba grupu, kas veic politikas saskaņošanu dažādās nozarēs, darba organizēšana. Tajās tiekas un strādā visu dalībvalstu ministriju pārstāvji. Polija prezidentūru pārņem laikā, kad pasaules finanšu un ekonomiskā krīze iet mazumā; pati Polija to pārcieta negaidīti labi. Tagad Polijas rūpe būs sekmēt Grieķijas problēmu risināšanu, lai Grieķijas pēdās nesekotu vēl citas valstis. "Eiropas pamati ir apdraudēti," saka Polijas premjers Donalds Tusks, ļaujot noprast, ka vajadzīga stingra un lietpratīga vadība. "Polijas prezidentūra atdzīvinās ticību ES institūciju jēgai." Izaicinājums ES spējai atbilstoši reaģēt uz strauju notikumu attīstību būs arī ES politikas veidošana attiecībās ar tās austrumu kaimiņu – Baltkrieviju. Polijas zināšanas un pieredze šeit lieti noderēs. Polija ir viena no galvenajām ES Austrumu partnerattiecību programmas virzītājām, kur mērķis ir Polijas austrumu kaimiņu – vispirms jau Ukrainas – ciešāka integrācija ES virzienā.Polijas prezidentūras logo autors ir Jeržijs Janiševskis; mākslinieks, kurš pirms 31 gada uzzīmēja "Solidaritātes" kustības logo. Solidaritāte ir viena no ES valstu apvienības galvenajām vērtībām. "Solidaritāte ir dažādu panākumu simbols. Janiševska radītais logo attēlo mūsu spēju uzvarēt un stāties pretī jauniem izaicinājumiem," logo prezentācijā teica Donalds Tusks.Stafetes kociņu Polija saņem no Ungārijas, bet nākamā gada sākumā tālāk to nodos Dānijai. Tā ir ES pieņemtā tradīcija, ka prezidējošā valsts kopā ar nule prezidējušo un nākamo prezidēšanas rindā veido t. s. ES varas "troiku". Šāds mehānisms nodrošina pēctecību ES politikas darbakārtībā. Šāda pieredze būs noderīga arī mums: Latvijas prezidentūra paredzēta 2015. gada pirmajā pusē. Līdz tam gan vēl būs iespēja paskatīties, kā veicas brāļiem lietuviešiem, – Lietuvas prezidentūra būs tieši pēc diviem gadiem.Tā ir unikāla atbildība un iespēja arī spodrināt valsts tēlu, pārstāvot visu Eiropas Savienību, pasaulē tikt globāli pamanītai un novērtētai.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti