EK: Aptuveni trešdaļa no Ziemassvētku spuldzīšu virtenēm nopietni apdraud drošību mājās

Aptuveni trešā daļa jeb 30% Ziemassvētku spuldzīšu virteņu rada tiešu ugunsgrēka un nāvējošu elektrotraumu risku, teikts šodien publiskotajā Eiropas Komisijas (EK) ziņojumā.Ziņojumā izklāstīti secinājumi, kas gūti tirgus uzraudzības projektā, kurā iesaistījās iestādes gan no Eiropas Komisijas, gan piecām dalībvalstīm - Ungārijas, Vācijas, Slovākijas, Slovēnijas un Nīderlandes, aģentūru LETA informēja EK pārstāvniecībā Latvijā. Pārbaudes laika posmā no 2007.gada līdz 2009.gadam tika veiktas 196 spuldzīšu virteņu paraugiem. Tika secināts, ka daudzas spuldzīšu virtenes neatbilst prasībām. Ceturtā daļa jeb 25% spuldzīšu virteņu neizturēja drošuma testu attiecībā uz kabeļu fiksāciju. Proti, ja kabeļi nav pietiekami labi nostiprināti, elektrības vadi var kļūt vaļīgi, un tas rada paaugstinātu elektrošoka risku. Vēl lielāks skaits jeb 28% virteņu neizturēja kabeļu drošuma testu. Tas nozīmē, ka virtenes izolācija un uzbūve rada elektrošoka risku. Savukārt 23% virteņu neatbilda prasībai par tā dēvēto šķērsgriezuma laukumu, proti, ja kabelis ir pārāk plāns tai elektriskajai strāvai, kuru tas vada, tas palielina pārkaršanas un ugunsgrēka risku. Tā kā konstatētas būtiskas neatbilstības, arī turpmāk plānots uzraudzīt un īstenot pasākumus, kas jo īpaši būs vērsti uz spuldzīšu virtenēm, saskaņojot rīcību ar pēc iespējas lielāku skaitu dalībvalstu. Kontrole būs jāuzlabo arī virteņu ražotājiem. Savukārt patērētāji tiek mudināti būt modri un ievērot piesardzības pasākumus risku mazināšanai.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē