ES prezidentūru pārņem Slovēnija

Slovēnija ir pirmā no tā sauktajām jaunajām Eiropas Savienības (ES) valstīm, kas veic ES prezidentūras pienākumus. Valsts, kuras neatkarība proklamēta tikai 1991. gada jūnijā.Lai nodrošinātu ES Padomes darba efektivitāti, katra dalībvalsts pēc kārtas uz sešiem mēnešiem uzņemas ES Padomes prezidentūru. Šomēnes šī par Latviju mazākā valsts pārņēma ES prezidentūru no Portugāles, jūlijā to nodos Francijai. Tālab arī pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības informācijas aģentūrā Rīgā bija rīkota tikšanās ar Slovēnijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Vojislavu Šucu. Viņš iepazīstināja ar Slovēnijas ES prezidentūras prioritātēm. Pieaicināti bija arī Vācijas, Portugāles un Francijas vēstnieki. Jau labu laiku iepriekš Slovēnija iekļāvās ar prezidentūru saistītos procesos. Valstu trio – Vācija (prezidējošā 2007. gada pirmajā pusē), Portugāle (prezidējošā 2007. gada otrajā pusgadā) un tagadējā Slovēnija – bija kopīgi izstrādājušas 18 mēnešu darba programmu.Kā akcentēja Vācijas vēstnieks Latvijā Eberhards Šupiuss, nevar izgudrot Eiropas Savienību katrus sešus mēnešus no jauna, darbam nepieciešama nepārtrauktība, iesāktā turpināšana un saskaņotība. Tālab tik pozitīva ir bijusi šo triju valstu kopdarbība vairākos jautājumos, īpaši Lisabonas reformas līguma sakarā un pārrobežu sadarbībā, sagatavojoties Šengenas zonas paplašināšanai un uzņemot tajā jaunas valstis.E. Šupiuss uzsvēra, ka prezidentūra atbalsta dalībvalstis to centienos, taču tā neaizvieto valstu prezidentus.Slovēnijas valdība darīs tās spēkos iespējamo, lai visas 27 ES dalībvalstis ratificētu Lisabonas līgumu, kas paredz bloka institūciju reformu, un šī vienošanās varētu stāties spēkā 2009. gada 1. janvārī. Tā ir viena no šīs valsts prezidentūras prioritātēm.Slovēnijas vēstnieks Vojislavs Šucs informēja, ka Lisabonā 2007. gada 13. decembrī 27 dalībvalstu pārstāvji parakstīja Lisabonas līgumu, ar ko groza līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu. Saskaņā ar tā 6. pantu līgums dalībvalstīm jāratificē atbilstīgi valstu konstitucionālajām prasībām. Pašlaik pirmā un vienīgā, kas to ir ratificējusi, – 2007. gada 17. decembrī Ungārija. Slovēnijas vēstnieks pieļāva, ka pēc pāris nedēļām, tātad vēl janvārī vai februāra sākumā, to varētu izdarīt arī Slovēnija.Slovēnijas uzmanības lokā būs klimata pārmaiņas, to kontrole un, protams, Rietumbalkānu nākotne. Par prioritāru Slovēnija uzskata arī stapvalstu un starpkultūru dialoga veicināšanu, akcentējot, ka šis ir ES starpkultūru dialoga gads. Vēstnieks uzsvēra, ka Slovēnijas prezidentūras moto ir «Sadarbība Eiropai» – sadarbība starp valstīm, starp paaudzēm, starp kultūrām.Uz «Bauskas Dzīves» jautājumu, kura no izvirzītām prioritātēm būs prezidentūras mēnešos grūtāk realizējama, Slovēnijas vēstniecības pirmais sekretārs Primožs Kovačs nevilcinoties atbildēja – sarežģītākais būs Kosovas jautājums. Viegli neritēšot arī Lisabonas līguma ratifikācija, daudz darba prasīšot klimata kontroles jautājumi. Bet sadarbība ir pūļu, kompromisu un dialogu māksla, ne viegla.Pērn pavasarī Bauskas 1. vidusskolas audzēkņi un skolotājas «Comenius» projektā uzturējās Slovēnijā, Ļubļanā. Dzīvoja ģimenēs, guva priekšstatu par izglītības sistēmu, dzīves līmeni.Skolotāja Silvija Dubulte «Bauskas Dzīvei» sacīja, ka Slovēnija viņai šķiet tiešām bagāta un sakārtota zeme, kurā dzīvo mierīgi, harmoniski ļaudis. Slovēņiem raksturīga arī liela pašapziņa. Kolēģi Ļubļanā ir materiāli labi nodrošināti. Ģimenēs, kurās uzturējās baušķenieki, bija redzama pārticība. Slovēnijas iedzīvotāji esot droši par savu nākotni. Silvijai Dubultei neesot ne mazāko šaubu, ka mazā Slovēnija veiksmīgi tiks galā ar ES prezidējošās valsts pienākumiem.FAKTI PAR SLOVĒNIJUPievienošanās gads ES – 2004 Galvaspilsēta – Ļubļana Platība – 20,273 km2Iedzīvotāji – 2 miljoni Slovēnija ir pirmā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas jau 2006. gadā izpildīja visus konverģences kritērijus attiecībā uz eiro ieviešanu un saņēma Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas ieteikumu uzņemšanai Ekonomikas un monetārajā savienībā 2007. gada 1. janvārī.ES prezidējošā valsts: 2008. gada 1. janvāris – 2008. gada 30. jūnijs.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē