Firmas ir zināmas

Konkursā par pētījumu saistībā ar Bauskas rajona iespējām atjaunojamo energoresursu jomā ir uzvarējušas divas firmas, kuras apvienojušās pieteikuma iesniegšanā – SIA «Cowi Latvia» un SIA «Baltijas komunikācijas». Informē Bauskas pilsētas izpilddirektors Jānis Mičulis: «Pieteikums atbilda gan pēc cenas, gan pēc normatīviem. Kopējā summa ar pievienotās vērtības nodokli ir 25 372 lati. Plānots bija ap 29 tūkstošiem latu. Paziņojums ir nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam. Jau ir pagājušas desmit dienas, kuru laikā varēja iesniegt pretenzijas, un esam nosūtījuši piedāvājumu slēgt līgumu.»SIA «Cowi Latvia» ir apmēram desmit gadu darba pieredze. Darbības jomas – vides novērtējumi, ekspertīzes projektu vadība, vides projekti, ekoloģijas novērtēšana, sadzīves atkritumu utilizācijas sistēmu izstrāde, tehniski ekonomiskie pamatojumi. Savukārt SIA «Baltijas konsultācijas» lepojas ar savu darba pieredzi – vairāk nekā 45 miljoni eiro finansējuma piesaistīti dažādiem projektiem, dalība vairāk nekā 210 dažādos projektos.Uz šo projektu liktas ilgas cerības, un tieši iegūtie dati varētu būt par iemeslu lielu investīciju piesaistei Bauskas rajonā.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē