Fotogrāfijās atklāj triju upju daudzveidību

No Bauskas novada skolām 14 autori bija iesnieguši fotogrāfijas Bauskas bērnu un jauniešu centra (BJC) rīkotajai izstādei «Mūsa, Mēmele, Lielupe». Piektdien, 9. novembrī, BJC zālē ekspozīcija tika atklāta.Izstādes «Mūsa, Mēmele, Lielupe» atklāšanā dalībnieki, arī pedagogi, kas skolēniem palīdzēja, saņēma atzinības rakstus un dāvaniņas. Pēc tam visi piedalījās saistošā Latvijas Dabas muzeja rīkotā radošajā darbnīcā «Kā zivs ūdenī».BJC metodiķe Ilze Krieviņa «Bauskas Dzīvei» stāstīja, ka izstādei darbus iesūtījuši audzēkņi no Bauskas Valsts ģimnāzijas, pilsētas pamatskolas un sākumskolas, kā arī Īslīces vidusskolas. «Pērn rīkojām līdzīgu fotoizstādi «Lidojums krāsās un sajūtās», kurā varēja piedalīties ikviens interesents. Šogad bija aicināti tikai 5. – 12. klašu audzēkņi. Pārsteidza skolēnu spēja atrast interesantus rakursus, izdoma, fotografējot ne tikai ainavas, bet arī neparastus objektus pie upēm,» secina I. Krieviņa.Bauskas pilsētas pamatskolas 5.a klases skolniece Loreta Purviņa «Bauskas Dzīvei» stāstīja, ka fotografēšanas pamatus viņai iemācījuši vecāki. Izstādei meitene iesniegusi vairākas fotogrāfijas romantiskā noskaņā, kurās redzami gulbji. Tie šoruden manīti Mūsā. «Esmu priecīga, ka mani darbi ir šajā izstādē. Man interesantas un skaistas šķiet arī pārējo bērnu fotogrāfijas,» savus iespaidus atklāj L. Purviņa. Viņas klasesbiedrs Toms Červinskis fotogrāfijās iemūžinājis ūdens ņirboņu, tā daudzveidību. Zēns atzīst, ka vislabāk viņam patīk vērot upes pavasara palu laikā. «Man šķiet, ka trīs upes ir mūsu pilsētas lielākā vērtība,» piebilst skolēns.Līdztekus fotogrāfijām BJC izstāžu zālē apskatāmi arī keramikas pulciņa audzēkņu veidojumi. Bērni no māla darinājuši dažādus upju iemītniekus. Ar šo ekspozīciju lieliski sasaucās nodarbība, ko izstādes dalībniekiem vadīja Latvijas Dabas muzeja izglītības nodaļas speciāliste Kristīne Dzene. Viņa iepazīstināja bērnus ar upju iemītniekiem – zivīm. Skolēni guva daudz jaunatklāsmes, iesaistījās izziņas spēlēs, kā arī stāstīja par upju krastos novēroto.Nodarbību «Kā zivs ūdenī» Latvijas Dabas muzejs organizē ar Latvijas zivju fonda atbalstu. 9. novembrī muzeja speciālisti viesojās arī Codes pamatskolā.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē