Gada laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 9500

Mirstībai vēl arvien pārsniedzot dzimstību, kā arī iedzīvotāju emigrācijas dēļ Latvijas iedzīvotāju skaits turpina samazināties.Šā gada beigās Latvijas iedzīvotāju skaits būs 2,261 miljons jeb par 9500 cilvēkiem mazāk nekā gada sākumā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.Jaundzimušo skaits šogad pārsniegs 24 000 un būs par 1100 lielāks nekā pirms gada.Demogrāfisko situāciju raksturojošie statistikas dati par šī gada desmit mēnešiem un to vērtējums par novembra un decembra mēnesi ļauj prognozēt, ka jaundzimušo skaits šogad varētu būt 24 400 - aptuveni par 1130 bērniem jeb par 4,8% vairāk nekā iepriekšējā pagājušajā gadā. Šajā gadā dzimušo skaits būs gandrīz par 6000 lielāks salīdzinājumā ar 1998.gadu, kad dzimstības līmenis valstī bija pats zemākais visā pēckara periodā. Līdz ar dzimušo skaita pieaugumu palielinās arī dzimstības relatīvais rādītājs, un tas varētu būt 10,9 salīdzinājumā ar pagājušā gada rādītāju 10,2 apmērā.Statistikas dati liecina, ka mirstība šinī gadā ir samazinājusies.Mirušo skaits šajā gadā būs gandrīz par 2000 jeb par 5,2% mazāks nekā pagājušajā gadā. Ņemot vērā, ka valsts iedzīvotāju skaits samazinās, mirstības relatīvais rādītājs samazināsies nedaudz lēnāk un būs 13,8, salīdzinot ar pagājušā gada 14,5 rādītāju. Tā kā mirušo kopskaits vēl arvien pārsniedz jaundzimušo skaitu, iedzīvotāju skaits tā rezultātā šajā gadā samazināsies par 6900 cilvēku salīdzinājumā ar 9800 pagājušajā gadā. Latvijas iedzīvotāju skaitu samazināšanos šajā gadā ietekmēja arī iedzīvotāju starpvalstu ilgtermiņa emigrācijas pārsvars pār imigrāciju. Provizoriskais šajā gadā Latvijā uz pastāvīgu dzīvi vai vismaz uz gadu no citām valstīm ieradušos personu skaits būs aptuveni 3800 cilvēku, kas ir par aptuveni 300 cilvēkiem vairāk nekā pagājušajā gadā. Savukārt no valsts pastāvīgās dzīvesvietas maiņa nolūkā aizbraukušo personu skaits ir ap 6400, kas ir par 2200 cilvēkiem vairāk nekā pagājušajā gadā. Iedzīvotāju ilgtermiņa emigrācijas statistikā tiek parādītas tikai tās personas, kuras ir paziņojušas, ka izbrauc no valsts uz laiku ilgāku par vienu gadu vai arī uz pastāvīgu dzīvi. Divu pēdējo gadu skaitļu salīdzinājums liecina, ka šajā gadā statistikā pilnīgāk uztverti ilgtermiņa emigranti. Emigrācijas pārsvara pār imigrāciju dēļ valsts iedzīvotāju skaita samazinājums šogad varētu būt ap 2600, savukārt pērn tas veidoja 642 cilvēkus. Iedzīvotāju skaits migrācijas rezultātā pirmajos deviņos šī gada mēnešos pieauga tikai Jūrmalā jeb par 390 cilvēkiem, kā arī Jelgavas - 246, Ogres - 295 un Rīgas - 3956 - rajonos. Pārējās republikas pilsētās un rajonos migrācijas rezultātā tas samazinājās. Pretēja tendence salīdzinājumā ar laikposmu kopš 2001.gada raksturo noslēgto laulību skaitu. Ja 2001.-2007.gadā laulību skaits palielinājās no 9300 līdz 15 500 jeb 1,7 reizes, tad šajā gadā tiks noslēgts tikai nedaudz pāri par 13 000 laulību. Laulību skaita samazinājums var negatīvi ietekmēt dzimstību turpmākajos gados. Augstāka dzimstība salīdzinājumā ar vidējo valstī būs četrās lielākajās pilsētās no septiņām un sešos rajonos no 26. Šajā gadā salīdzinājumā ar pagājušo gadu dzimstība būs pieaugusi sešās lielākajās pilsētās no septiņām, izņemot Rēzekni, un 24 rajonos no 26 - izņemot Kuldīgas un Ludzas rajonu. Zemāka mirstība nekā vidēji valstī būs sešās lielākajās pilsētās no septiņām, izņemot Jūrmalu, un astoņos rajonos no 26.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē