Gaida daļu deklarāciju 2

Latvijas iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācija par 2011. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, to var izdarīt tikai līdz 1. jūnijam.Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka 2010. gada 21. oktobrī Saeimā pieņemti grozījumi likumā «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», kur norādīts, ka iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija par 2011. gadā gūtiem ienākumiem VID jāiesniedz no 2012. gada 1. marta. Deklarāciju var iesniegt gan VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā, gan papīra formātā. Gada ienākumu deklarācijas par pērn gūtajiem ienākumiem no 2012. ga­da 1. marta līdz 1. jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri veikuši saimniecisko darbību, proti, ir individuālā uzņēmuma vai zemnieku saimniecības īpašnieki, izīrē savu īpašumu, guvuši ienākumus no profesionālās darbības u. c. Ienākumi jādeklarē tiem, kas tos guvuši ārvalstīs, tai skaitā jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, guvuši ar nodokli neapliekamus ienākumus, kas 2011. gadā pārsniedza 2160 latu, proti, tie ir ienākumi no personiskās mantas pārdošanas, kā arī guvuši ienākumus, kas apliekami ar 10% likmi no kapitāla, augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, bet nav ieturēta ienākuma izmaksas vietā. Deklarācijas jāiesniedz arī tiem, kas guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Fiziskās personas, kas brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu nodokļa atmaksu par izglītības un ārstniecības pakalpojumu attaisnotajiem izdevumiem, iemaksām pensiju fondos, apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstīgi dzīvības apdrošināšanas līgumam u. c., var to iesniegt kopā ar attaisnojuma dokumentiem - čekiem, kvītīm u. c., no 1. marta visu 2012. gadu par iepriekšējiem trim gadiem, proti, šogad var pieprasīt attaisnotos izdevumus par 2011., 2010. un 2009. gadu. Plašāka informācija par iespējām atgūt pārmaksāto IIN par attaisnotiem izdevumiem pieejama VID mājaslapā. Tur atrodama arī gada ienākumu deklarācijas 2011. gadam forma.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Latvijā un pasaulē