Gandrīz trīs ceturtdaļas iedzīvotāju nākamgad sev novēl veselību

Jaunākajā "DNB Latvijas barometra" pētījumā iedzīvotājiem tika jautāts, kurās jomās viņi sev vēlētu lielāko veiksmi 2013.gadā. Lielākā daļa jeb 73% aptaujāto norādīja, ka visvairāk viņi sev novēlētu veselību.Aptuveni puse jeb 52% teica, ka izdošanos viņi sev vēlētu arī materiālās labklājības jomā, bet 50% sev lielāko veiksmi vēl ģimenes, attiecību vai mīlestības lietās. Savukārt 39% visvairāk vēlētos panākumus darbā, karjerā. Citas jomas minētas ievērojami retāk - 7% aptaujāto iedzīvotāju lielāko veiksmi vai panākumus vēlētos garīgās izaugsmes un attīstības jomā, bet 5% - spējā sasniegt plānoto un pašdisciplīnā. Atbildot uz jautājumu, kurās jomās aptaujātais nākamgad sev vēl lielāko veiksmi un panākumus, iedzīvotājiem bija iespēja atzīmēt līdz trīs atbilžu variantiem. Iedzīvotāju aptaujas dati iegūti pētījumu centra SKDS Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujā laika posmā no 3.novembra līdz 17.novembrim. Ar stratificētās nejaušās izlases metodi, veicot tiešās intervijas respondentu dzīves vietās, tika aptaujāti 1000 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem visā Latvijā. "DNB Latvijas barometrs", kas kļuvis par atzītu ikmēneša socioloģisko pētījumu valstī, tiek veidots katru mēnesi, un tajā tiek pētītas konkrētā brīža aktuālās norises sabiedrībai nozīmīgā jomā. Vienlaikus sabiedrībai katru reizi tiek uzdots arī pastāvīgo jautājumu kopums, kas mēnesi pa mēnesim atspoguļo iedzīvotāju vispārējā noskaņojuma izmaiņas.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē