Godmanis: No Eiropas valstīm atpaliekam desmit gadus

Pēc neatkarības atgūšanas Latvija ir panākusi būtisku izaugsmi un patlaban no vadošajām Eiropas valstīm atpaliek aptuveni desmit gadus, Vecgada vakarā uzrunājot Latvijas iedzīvotājus, norādīja Ministru prezidents Ivars Godmanis (LPP/LC)."Pēc Otrā pasaules kara visas Eiropas valstis sāka savu skrējienu vienā laikā, pēc viena starta šāviena. Mūs, kopā ar Igauniju un Lietuvu, izveda no pasaules stadiona saslēgtus roku dzelžos, uz 50 gadiem. Kad atguvām neatkarību un atgriezāmies, citi bija tālu priekšā. Mana dziļa pārliecība ir, ka šodien mēs atpaliekam vairs tikai kādus desmit apļus, desmit gadus. Un mēs viņus panāksim! Tas ir grūti, bet nav neiespējami. Tas prasa apņēmību un sviedrus ne tikai no politiķiem, bet arī no ikviena Latvijas iedzīvotāja," uzsvēra politiķis. Savā runā Godmanis norādīja uz politiķu kļūdām un slavēja iedzīvotājus par aktīvu dalību politiskajā dzīvē 2007.gadā. "Es teikšu tā: Latvijai šis ir bijis kontrastu gads. Ne jau balts no abiem galiem un ne zaļš pa vidu. Drīzāk raibs. Latvijai tas nozīmējis gan strauju izaugsmi ekonomikā, gan skaļus skandālus politikā. Mēs esam pieredzējuši kā kredītu un līzingu eiforiju, tā arī ilūziju sabrukumu. Šis gads mūs visus ir mētājis no laimes uz nelaimi un atpakaļ. Un tomēr, ja man vajadzētu to raksturot ar vienu vienīgu frāzi, es teiktu: šis ir bijis vērtīgu mācību gads. Realitātes apjausmas gads," sacīja premjers. Kā norādīja valdības vadītājs, politiķiem šis gads sniedzis smagu, bet ļoti noderīgu paraugstundu - ar sabiedrību ir jārunā, sabiedrības viedoklī ir jāieklausās, sabiedrības viedoklis ir jārespektē. "Latvijas sabiedrībai, savukārt, aizejošais ir bijis pilsoniskās izaugsmes un līdzdalības gads. Jūs, Latvijas ļaudis, esat auguši domas spēkā, valstiskajā apziņā un saliedētībā. Pēdējos piecpadsmit gados Jūsu viedokļi bieži vien aprobežojusies ar diskusijām ģimenes lokā, ar valdošo aprindu kritiku pie pusdienu galda. Šogad Jūsu viedokļi ir atstājuši mājokļu sienas un izgājuši ielās. Jūsu viedokļi ir likuši tajos ieklausīties un galu galā - izmainījuši Latvijas politiku," akcentēja premjers. Viņš atgādināja, ka valdības vadīšanu uzņemas jau otro reizi. "Liktenis man ir lēmis vadīt Latvijas valsti pretrunīgās un atbildīgās situācijās. Tāda bija deviņdesmito gadu sākumā un tāda ir šodien," uzsvēra Godmanis. "Daudzi saka - tagad ir krīze, un Godmanim uzdots to izstrēbt. Ziniet, nav tā. Salīdzinot ar 1990.gadu, 2007.gads ir tikai viegla vēja pūsma. Tas ir tikai jauns, kaut arī sarežģīts, eksāmens, vārti uz jaunu kvalitāti, uz jaunu izaugsmi. Šodienas situācija nav salīdzināma ar to, kāda bija 1991.gadā, kad inflācija bija 950% procenti, kad PSRS uz laiku pārtrauca apgādāt Latviju ar degvielu, kad šeit bija padomju karaspēks, trūka pārtikas preču, kioskos tirgoja nelegālu alkoholu, nebija likumu, nebija nekā. Bet bija cerība, pašaizliedzība un vienotība. Šodien mēs esam nogājuši garu ceļu un esam atjaunojuši Latvijas valsti, veidojot demokrātisku sabiedrību un tirgus ekonomiku. Neatgriezeniski." Premjers pauda pārliecību, ka Latviju arī nākamajos gados sagaida izaugsme. Bet tā būs sabalansēta izaugsme. "Jā, daži vairs negūs desmitkārtīgu peļņu. Iespējams, kādam nāksies pārvērtēt savu kredītspēju un pārsēsties no dārga auto lētākā. Vēl kādam - atteikties no ikgadējā ceļojuma. Taču tikai tā mēs varēsim apjaust mūsu patiesās materiālās iespējas un neieķīlāt mūsu ekonomisko brīvību nākotnes parādu važās. Mēs ieraudzīsim reālo situāciju, nevis uz kredīta nopirkto, un iemācīsimies savus tēriņus plānot tāpat kā ļaudis tos plāno citur attīstītajā Eiropā," brīdināja Ministru prezidents. Godmanis solīja, ka, lai atvieglotu iedzīvotāju dzīvi, valsts maksimāli rūpēsies par trim sabiedrības grupām - bērniem, pensionāriem, invalīdiem. "Punkts. Tur nav diskusiju," sacīja premjers. Valdība ieviesīs brīvpusdienas pirmklasniekiem, turpinās palielināt pensijas par nostrādātajiem gadiem, pabalstus invalīdiem. Būs lielāks ar nodokli neapliekamais minimums, būs lielāka minimālā alga. Būs atbalsts arī uzņēmējiem, darba ņēmējiem, skolotājiem, policistiem, eksportam, kultūrai - iespēju robežās. "Un šīs robežas aug," solīja valdības vadītājs. "Bet bērni, pensionāri un invalīdi būs prioritāte. Jo viņi nespēj par sevi parūpēties tā, kā viens ekonomiski aktīvs sabiedrības loceklis. Un viņi pie tā nav vainīgi. Tā ir valdības atbildība," atzina Godmanis. "Aizvadītais gads bija septiņpadsmitais, kopš mēs atkal dzīvojam brīvā Latvijā. Trešais, kopš varam justies droši NATO paspārnē un esam pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts. Un pirmais, kopš Šengenas līguma ietvaros varam brīvi šķērsot Eiropu no Daugavpils līdz Lisabonai, pat neizņemot pasi no kabatas. Eiropas Savienība un NATO mūs ir padarījušas par pilntiesīgiem un cienītiem ģeopolitiskās dzīves dalībniekiem. Vienlaikus mēs piedzīvojam cenu izlīdzināšanos attiecībā pret augstajām Eiropas cenām. Tā ir realitātes sāpīgākā daļa. Bet tā nav traģiska," norādīja premjers. Viņš akcentēja, ka tiem, kuri neciena pagātni, nav tiesību uz nākotni. Tāpēc valdības vadītājs no visas sirds vēlas pateikties tiem, kurus bieži aizmirstam, tiem, kas pašaizliedzīgi stāvējuši pie atjaunotās Latvijas šūpuļa. "Daudzas valstis mūs varētu apskaust par mūsu spēju tautai izšķirīgos brīžos nostāties ar mugurām kopā un skatienu realitātē," sacīja Ministru prezidents. "Es vienmēr atcerēšos, kā tapa mūsu brīvība, un kā politiķis, kā Latvijas pilsonis, šovakar dziļā cieņā saku "Paldies" visiem Jums, kas toreiz, Latvijai izšķirošā laikā, pulcējās vienkopus un pasaulei demonstrēja brīvības un vienotības idejas spēku. Bez Jums, kas daudzi jau ir cienījamā pensijas vecumā, mēs nebūtu atguvuši neatkarību, mēs nebūtu Eiropas Savienībā un NATO." Tāpat Ministru prezidents pauda pateicību visiem, kas šos gadus ir strādājuši, uzņēmējiem par radītajām darba vietām, skolotājiem par bērnu mācīšanu, ārstiem par dzīvību glābšanu un veselību, lauku ļaudīm par smago ikdienas darbu, kā arī visiem tiem, kas ik dienu sargā mūsu drošību un mieru gan Latvijā, gan ārpus tās. "Es vēlos teikt paldies visu profesiju darba darītājiem, kas godīgi strādājat. Jūs esat šīs zemes sāls. Mēs visi zinām - ikviens jaunais gads, ko mēs sagaidām brīvā Latvijā, ir apliecinājums Jūsu gribai, drosmei un vienotībai," norādīja Godmanis. Viņš sacīja, ka premjeram jābūt gatavam atbildēt uz jautājumu "Kurp mēs ejam?". "Es teikšu tā. Mēs ejam Ziemeļvalstu attīstības virzienā. Mēs esam piederīgi šim reģionam, šim sabiedrības modelim un šai demokrātijai. Mēs ejam turp, kur jaunie, stiprie un bagātie pelna un maksā nodokļus. Bet vecie, vājie un maznodrošinātie jūtas pasargāti un droši par rītdienu," sacīja Ministru prezidents. "Varbūt kādam šķiet - Latvijas tautai šodien vajadzīgs mierinātājs, dziednieks. Es tāds neesmu. Esmu šīs valsts patriots, tāpēc uzņemos atbildību un ar jūsu atbalstu, kā arī savu pieredzi izdarīšu visu, kas manos spēkos, lai Latvija būtu tiesiska, droša un pārtikusi valsts." Godmanis novēlēja, lai jaunā gadā vieno atziņa, ka ikviens ir vajadzīgs saviem tuvākajiem, savai tautai, savai valstij.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē