Gribi 1000 dolāru - raksti eseju 3

Vidusskolnieces, profesionālo vidusskolu vai tehnikumu audzēknes, kuras ir vecumā no 16 līdz 20 gadiem, aicinātas piedalīties starptautiskās sieviešu organizācijas «Zonta» organizētajā programmā un eseju konkursā.Šī projekta galvenais mērķis ir pamudināt jaunietes iesaistīties sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Konkursa dalībniecēm jābūt ar noteiktu dzīves pozīciju, uzskatiem, jau brīvprātīgi paveikušām kādu sabiedriski nozīmīgu darbu.Labāko eseju autores saņems balvas no Bauskas Zonta kluba, bet vislabākajām ir iespējas iegūt Zonta organizācijas 21. apgabala (ietilpst Latvija un Zviedrija) sarūpēto prēmiju 500 dolāru vai pat starptautisko Zonta godalgu 1000 dolāru.  Kas jādara?- Jāaizpilda anketa, kas atrodama Zonta mājaslapā www.zonta.org/ywpa ;- jābūt vēstulei un apstiprinājumam no mācību iestādes (par to, ka mācās; par brīvprātīgu piedalīšanos dažādos pasākumos; ka ieņem līdera lomu šajos pasākumos, īpaši akcentēt, ja aktivitātes saistītas ar meiteņu, sieviešu izglītošanu savā skolā, pagastā, rajonā, Latvijā);- jādabū divu pieaugušo rekomendācijas. (Nedrīkst būt no radiniekiem! Ieteicams no savas pašvaldības vadošajām amatpersonām.)Ko rakstīt?Kad nepieciešamie dokumenti jums rokā, domājiet par eseju. Sniedzam tos jautājumus, uz kuriem esejā jābūt atbildēm.1. AktivitātesAprakstiet savas skolnieces aktivitātes un savu līderes lomu tajās. Iekļaujiet, ko jūs uzskatāt par pašu vērtīgāko, piedaloties šādās aktivitātēs. (Teksta garums 200 - 300 vārdu.)2. Aktivitātes, kas saistītas ar jūsu apdzīvoto vietuAprakstiet aktivitātes (darbu sabiedrības labā), kurās jūs piedalāties un kuras nes labumu jūsu dzīvesvietai (pilsētai, pagastam, novadam). Kāpēc esat izvēlējušās tieši šīs aktivitātes? (200 - 300 vārdu.)3. Starptautiskā apziņa, informētībaAprakstiet aktivitātes, kurās jūs piedalāties un ar kuru palīdzību jūs izprotat citu valstu dažādo dzīvesveidu un paradumus, kas ir saistītas ar jūsu pagastu un devušas labumu arī jūsu dzīvesvietai. (Piemēram un iedvesmai minam kaut tikai Skaistkalnes vidusskolas starptautisko sadarbību, brīvprātīgo darba projektus Bārbelē u. c., 150 - 200 vārdu.)4. Sievietes situācija un loma LatvijāKas, jūsuprāt, ir vislielākās problēmas (minēt ne vairāk kā divas), kas ierobežo sieviešu lomu, izvirzīšanos un karjeras attīstību Latvijā? Ko jūs ieteiktu darīt, ko mainīt, lai uzlabotu Latvijas sieviešu iespējas? Ja jums būtu iespēja mainīt apstākļus, lai palīdzētu sievietēm sasniegt lielāku vienlīdzību, ko jūs darītu? (300 - 500 vārdu.)5. Sievietes situācija un loma pasaulēKas ir svarīgākās problēmas (nosaukt ne vairāk kā divas), kas ierobežo sievietes lomu pasaulē? Kā, jūsuprāt, varētu uzlabot sievietes iespējas? Iekļaujiet savas domas par starptautisko organizāciju (piemēram, ANO) lomu nevalstisko organizāciju darbībā un/vai ikvienas sievietes individuālajā atbalstīšanā. (300 - 500 vārdu.)Kad un kur pieteikties?Visi pieprasītie materiāli kopā ar eseju jāiesniedz Bauskas Zonta klubam līdz 4. februārim. Varat sūtīt vēstules vai arī nodot personīgi: Ligitai Asarei, AAS «Balta» Bauskas birojā Slimnīcas ielā 8, LV-3901 (e-pasts ligita.asare@balta.lv ),vai Anitai Rozentālei,«Bauskas Dzīves» redakcijā Rīgas ielā 51 Bauskā, LV-3901 (e pasts anita.rozentale@bauskasdzive.lv ). Visas jaunietes, kuras programma ieinteresējusi, tiek aicinātas sazināties ar Bauskas Zonta kluba vadītāju Ligitu Asari, tālrunis 29412426.Kā jau iepriekš minējām, ikvienu aktīvu jaunieti labas esejas autori gaida balvas un pat iespēja tikt pie 500 vai 1000 ASV dolāriem.  Rakstiet droši, lai jums veicas!

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti