Iecavnieki var pieteikties brīvpusdienām

Iecavas novada Domes Sociālais dienests pagājušajā nedēļā sāka pieņemt iesniegumus brīvpusdienu piešķiršanai 2009./2010. mācību gadā 5. līdz 12. klašu skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Par to «Bauskas Dzīve» uzzināja vietējā pašvaldībā.Lai izvērtētu pabalsta piešķiršanu bērna uzturam bērnudārzos un vispārizglītojošās skolās, vecākiem ir jāiesniedz visu pieaugušo ģimenes locekļu ienākumus apliecinoši dokumenti. Tie ir – izziņa no darba vietas par pēdējo trīs mēnešu izpeļņu pēc nodokļu atskaitījumiem, dokuments par pensijas, pabalstu, stipendiju, uzturnaudas apmēru, bezdarbniekiem – dokuments par atrašanos uzskaitē Valsts nodarbinātības aģentūrā. Dokumenti jāiesniedz līdz šī gada 10. maijam. Brīvpusdienas piešķirs ģimenēm, kuru ienākumi nepārsniedz 135 latus uz personu. Bērna uztura pabalsta piešķiršanas gadījumā 5. līdz 12. klašu audzēkņiem vai viņu vecākiem būs jāveic līdzdalības pienākumi novada teritorijas sakopšanas darbos –desmit dienu (pa četrām stundām dienā). Ja tiek nostrādāta daļa paredzētā laika, pabalstu piešķir atbilstīgi nostrādāto dienu skaitam, proti, viena diena tiek piemērota vienam mācību mēnesim.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē