Iedzīvotāju domas būs ļoti svarīgas

Lielupes baseina apsaimniekošanas plāna sabiedriskā apspriešana Bauskas rajona Padomes zālē notiks 10. martā pulksten 12, informē rajona pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas galvenā speciāliste Egija Stapkēviča. Tā nebūs speciālistu sanāksme, bet gan ikkatra viedokļa uzklausīšana par Mūsas, Mēmeles un Lielupes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, krastu labiekārtošanu, Mūsas gultnes pasargāšanu no aizaugšanas un citiem aktuāliem jautājumiem, kas ikdienā tieši skar Bauskas rajona un pilsētas iedzīvotāajus. Pašlaik notiek ļoti svarīga dokumenta izstrāde par Lielupes baseina apsaimniekošanu, kam starptautiskā projektā ir piesaistīts Norvēģijas valdības finansējums. Minētais dokuments pirmajā redakcijā ir lasāms interneta vietnē www. meteo.lv, tā apjoms ir 108 lappuses. Tas ir visnopietnākais pērtījums, kas līdz šim veikts Lielupes baseina pašreizējās situācijas izzināšanā. Taču iedzīvotājiem ir savi, gadu gaitā radušies novērojumi un idejas, tādēļ uz sabiedrisko apspriešanu droši var doties ikviens, nevis tikai personas, kam ir iespēja un pacietība ar dokumentu iepazīties digitālajā versijā. Sanāksmes galvenais uzdevums ir apkopot pilsētas un pagastu iedzīvotāju domas, lai dokumentā varētu ieviest sabiedrības vairākumam svarīgas korekcijas.Rajonā jau ir pozitīvs piemērs, kad daudzu iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju ieteikumi tika ņemti vērā, 2007. gadā izstrādājot dabas parka ''Bauska'' dabas aizsardzības plānu. Toreiz sabiedriskajā apspriešanā piedalījās ap 100 ieinteresētu personu.Plašāk par šo tematu varēsit lasīt ''Bauskas Dzīves'' 9. marta numurā.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē