Iepazītas un izzinātas Siguldas novada bibliotēkas

Siguldas novadā ietilpst Siguldas pilsēta un trīs pagasti, apmeklētājiem pieejamas piecas publiskās bibliotēkas. Bibliotekāres no Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novada pagājušajā nedēļā devās šī rudens mācību un pieredzes apguves braucienā, apmeklējot trīs no tām.
Siguldas novada bibliotēka atrodas agrāk bijušas skolas ēkā, tā ir liela, no ārpuses ļoti pievilcīga un skaista, ar vairākiem romantiskiem tornīšiem jumta daļā. Pirms remontdarbu sākšanas un grāmatu fonda ievietošanas tajā telpu iekārtojums tika izplānots, pārveidots, lai lietotāji telpas iegūtu plašas un ērtas, mūsdienu prasībām atbilstīgas. Patīkami, ka bibliotēkā ir silti un gaišs, ka tā atrodas pirmajā stāvā, tādējādi pieejama ikvienam.

Sigulda ir ļoti dinamiska, tajā ik mēnesi notiek lieli, arī starptautiska mēroga pasākumi, pilsētā pat ikdienā daudz tūristu, tāpēc bibliotēkas vide, tās darbība tiek veidota, lai apmeklētājiem būtu iespēja sastapt domubiedrus mierīgā gaisotnē un patverties tajā no ļaužu burzmas. Siguldieši iecienījuši bibliotēkas izstāžu zālē rīkotās mākslas izstādes. Arī mēs iepazināmies ar grafiķim Z. Zuzem veltīto ekspozīciju, ar novadpētniecības kolekcijas izstādi.

Tajā pašā ēkā citus apmeklētājus apkalpo Siguldas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa – koša, atraktīva, rosinoša atnākt, ienākt un darboties.

Pa ceļam uz nākamo Vidzemes puses bibliotēku iegriezāmies skatu laukumā pie Siguldas Jaunās pils, kā arī uzkāpām vienā no rekonstruētās Livonijas ordeņa pils torņiem, lai sajustu rudens krāsu burvību Gaujas senielejas plašumos. Tālumā pamanījām pazīstamo Turaidas viduslaiku pili un Krimuldas muižu.

Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka atrodas zem viena jumta ar saieta namu. Ēka ir uzbūvēta kā sabiedriskais centrs, lai tajā darbotos šīs abas iestādes. Bibliotēka ir neliela, bet moderni aprīkota ar jauniem, ugunsdrošiem plauktiem, piekļuvi datoriem. Taču īpaši ir domāts par vismazāko apmeklētāju ērtībām, jo rastas iespējas vienā telpas daļā ierīkot stūrīti bērniem. Tajā mīkstās mēbeles, rotaļlietas, bilžu grāmatiņas. Gandarīti var būt arī pieaugušie, jo nodrošināti ar ērtiem krēsliem plauktu galos, kur piesēst, lai pārlūkotu uz mājām līdzi izvēlētos izdevumus pirms to uzskaites iespieddarbu reģistrēšanas sistēmā.

Allažu pagasta bibliotēka – skaista, gaiša, plaša, apmeklētājiem labi pārskatāma – atrodas daudzdzīvokļu māju ciemata vidū, vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un pirmsskolas izglītības iestādi, ar ko arī aktīvi sadarbojas. Līdztekus noris sadarbība arī ar Allažu pamatskolu, folkloras kopu, Mednieku un makšķernieku biedrību.Bibliotēkā regulāri tiek izliktas dažādas izstādes, pašlaik skatāmas pat divas fotoizstādes.

Mēs iepazināmies ar izcilu kolēģi – Dainuvīte Bērziņa, bibliotēkas vadītāja, ieguldījusi nepārvērtējamu darbu Allažu apvidus pētniecībā. Liela daļa bagātīgo novadpētniecības materiālu tapusi, izstrādājot projektus jau pirms vairākiem gadiem. Tā ar iesaistīto pagastā dzīvojošo nozares speciālistu līdzdalību sagatavoti populārzinātniski materiālu apkopojumi par Allažu dabas īpatnībām, ģeoloģiskajiem procesiem, par upītēm, purviem, tiltiņiem, caurtekām u. c.

Novadpētniecības darbā bibliotekāre iesniegusi realizācijai projektus pagasta iedzīvotāju izglītošanā par savdabīgo augu daudzveidību, vides aizsardzību un dabas tūrismu, tādējādi sagatavojot vietējos gidus, jo Allažu pagastā ir 440 ha aizsargājamo dabas teritoriju. Viņa pārvalda svešvalodas un ir gide arī ārvalstu viesiem. Bibliotekāres stāstījuma pavadītas, arī mēs iepazinām nelielu daļiņu no neparastajām Allažu dabas bagātībām: Kaļķu gravas straujos avotus, Ezernieku karsta kritenes, dižo kulta akmeni.

Paldies Bauskas, Iecavas, Vecumnieku pašvaldībai par sapratni un atbalstu, lai bibliotēku darbinieces varētu doties šādā izziņas un pieredzes ieguves braucienā, lai varētu paplašināt redzesloku! Paldies par drošu un līganu autobusa vadīšanu šoferim Laimonim Olektam!

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti