Iesniedz konstitucionālo sūdzību par pensiju samazināšanu 2

Pensionāri Mārtiņš Draudiņš kopā ar Albertu Krolu un Daumantu Znatnaju ir iesnieguši Satversmes tiesā konstitucionālo sūdzību par Saeimā pieņemto likumu "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam", kas paredz atņemt nestrādājošajiem pensionāriem 10% un strādājošajiem pensionāriem 70% no aprēķinātās un uz mūžu piešķirtās vecuma pensijas, aģentūru LETA informēja Tēvzemes nacionālo spēku savienības birojā.Draudiņš agrāk divas reizes panācis Satversmes tiesā pensionāriem labvēlīgus spriedumus - 2002.gada 19.martā un 2005.gada 6.aprīlī.Tēvzemes nacionālo spēku savienības valde aicina pensionārus pievienoties Draudiņa iesniegtajai konstitucionālajai sūdzībai, iesniedzot savus pieteikumus Satversmes tiesai. Tēvzemes nacionālo spēku savienība valde ir gatava bez maksas palīdzēt pensionāriem sagatavot pieteikuma tekstu iesniegšanai Satversmes tiesā.Kā LETA jau ziņoja, Saeimā ir pieņemts likums "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam", kā arī veiktas izmaiņas visos sociālo jomu regulējušos likumos.No 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim tiek samazinātas valsts vecuma un izdienas pensijas par 10%, proti, no šā gada 1.jūlija vecuma un izdienas pensijas tiks izmaksātas 90% apmērā.Savukārt strādājošie (darba ņēmēji un pašnodarbinātie) vecuma un izdienas pensiju saņēmēji savu pensiju saņems 30% apmērā no aprēķinātās pensijas (vēl papildus 10% samazinājums netiks piemērots).Tādas personas, kas ir sasniegušas pensijas vecumu un vienlaikus ir zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, autoratlīdzības saņēmējs, fiziskā persona, kura veic nekustamā īpašuma apsaimniekošanu vai gūst ienākumus no personīgās palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja, neveic sociālās iemaksas. Līdz ar to uz minētajām personām, neattieksies pensijas samazinājums par 70%. Tāpat minētais pensijas samazinājums neattieksies uz tiem pašvaldību deputātiem, komercsabiedrības valdes, padomes locekļiem un citām personām, kas savus pienākumus veic bez atlīdzības.Tā kā informācija par personas atrašanos darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusā tiek saņemta no Valsts ieņēmuma dienesta tikai par pagājušo laiku, tad, nosakot izmaksājamo pensijas summu, ņem vērā to informāciju, kas ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā uz izmaksājamās summas aprēķināšanas brīdi, un izmaiņas tiks piemērotas ar viena mēneša nobīdi. Piemēram, ja pensionārs turpinās strādāt arī pēc 1.jūlija, tad pensijas izmaksas ierobežojums attieksies jau ar jūliju, savukārt, ja darba attiecības tiks uzsāktas vai izbeigtas ar 1.jūliju, tad izmaiņas tiks piemērotas ar augustu. Ja, piemērojot šos nosacījumus, būs radušās pārmaksas, to atgūšanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veiks ieturējumus 10% apmērā.Iepriekš minētie samazinājumi attieksies tikai uz pamatpensiju, neskarot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas (darba) stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim.Invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas šie samazinājumi neskars. Tātad invalīds, kurš nav sasniedzis pensijas vecumu un saņem invaliditātes pensiju, saņems pensiju pilnā apmērā. Taču uz invalīdiem, kuri saņem vecuma pensiju, minētie pensiju izmaksas ierobežojumi attieksies. No 2009.gada 1.jūlija priekšlaicīgi piešķirtā vecuma pensija laika posmā līdz vispārējā pensijas vecuma sasniegšanai kopā ar piemaksu tiks izmaksāta 50% apmērā. Tās personas, kuras pensionējušās priekšlaicīgi līdz 2009.gada 30.jūnijam, līdz vispārējā pensijas vecuma sasniegšanai saņems pensiju kopā ar piemaksu 70% apmērā no aprēķinātās pensijas.Strādājošiem priekšlaicīgi piešķirto vecuma pensiju saņēmējiem līdz vispārējā pensijas vecuma sasniegšanai, tāpat kā līdz šim, pensija netiks izmaksāta.Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums pensijas saņēmējiem tiek saglabāts 165 lati mēnesī.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

atbalstītājs

Lūdzu tie, kas ar to nodarbojas un zin ko darīt, atveriet mājas lapu kurā var reģistrēties visi neapmierinātie

pirms 11 gadiem, 2009.06.29 14:11

Latvijā un pasaulē