Iespējas jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem

Bauskas Centrālajā bibliotēkā (CB) 16. martā pulcējās novadu bibliotēku darbinieki, lai piedalītos Jauno uzņēmēju centra (JUC) organizētajā seminārā. Centra darbības mērķis ir sniegt konsultācijas cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt biznesu. JUC biroja vadītāja Renāte Meija pastāstīja, ka biroja aktivitātes ir vērstas uz to, lai stimulētu jaunu uzņēmumu veidošanos, lai atbalstītu uzņēmējdarbību un radītu jaunas darbavietas.  Centrā ikvienam topošajam un jaunajam uzņēmējam piedāvā ievadseminārus un kvalificētas bezmaksas konsultācijas par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar uzņēmējdarbību. JUC konsultants Jānis Straumēns klātesošos iepazīstināja ar uzņēmējdarbības uzsākšanu saistītiem jautājumiem: biznesa uzsākšanas stratēģija, iespējamie riski un to novērtēšana, laika plānošana, biznesa plāna izstrāde, tirgus izpēte u.c. JUC aicināja bibliotēkas kļūt par sadarbības partneriem informācijas sniegšanā par centra pakalpojumiem. Tālāk semināra gaitā sekoja diskusija, kuras laikā bibliotekāri izteica gatavību apzināt mērķauditoriju un organizēt ievadseminārus uz vietas novadu bibliotēkās. Jāatzīmē, ka Jauno uzņēmēju centrs savu darbību sāka pagājušā gada oktobrī, bet jau atzinīgi novērtēts uzņēmēju vidū. Centram ir izveidota tīmekļa vietne http://www.jaunaisuznemejs.lv. Topošie un jaunie uzņēmēji aicināti izmantot centra sniegtos bezmaksas pakalpojumus, kas iedvesmos un palīdzēs īstenot sapni par savu biznesu.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti