Izdota grāmata «Opermūzikas svētki Siguldā»

Rīgā, Latviešu biedrības nama Zelta zālē, mūsu novadnieks Zigurds Mežavilks no Svitenes «Mežavilkiem» operas mīļotājus un solistus aicināja uz savas grāmatas «Opermūzikas svētki Siguldā» atklāšanu.Uzrunādams klātesošos, Z. Mežavilks atklāja, kā tapusi ar fotogrāfijām bagātā grāmata. Šopavasar, viņa 84. dzimšanas dienā, sapulcējoties dažiem viesiem, arī drauga dzejnieka Vitāla Ogas dēlam Jānim un Rūtai Mežavilkai, dizainerei, brāļa meitai, noslēgts līgums par grāmatas izdošanu. Pēc dažiem mēnešiem darbs nodots lasītājiem. Ievadrindās autors pateicas ārstam Dainim Kalnam, agrāk aktīvam sportotājam, kas ap 1990. gadu ieminējies, ka latviešiem nepieciešams «sarīkot vienu īstenu mūzikas festivālu ar operas mākslinieku piedalīšanos». Un tā tapa daktera Daiņa Kalna rīkotie Opermūzikas svētki, ko fotogrāfijās fiksēja Zigurds Mežavilks. Grāmatas autoru mākslas pasaulē ievedis mūzikas pedagogs Kārlis Hammers, viņš ielicis rokās arī vijoli. Pie šī smalkā instrumenta spēlēšanas gan neticis, bet pie mūzikas saprašanas gan.Vieni no pirmajiem, kas piedalījās Opermūzikas svētkos, ir izcilais tenors Jānis Sproģis, Ingus Pētersons, grāmatas autora drauga sportista Aleksandra Pētersona dēls, operas zvaigzne Inese Galante un citi. Grāmatas atklāšanas svētkos koncertēja J. Sproģis, I. Pētersons, izpildot E. Dārziņa, A. Žilinska komponētas dziesmas. Viesus pagodināja izcilā operas zvaigznāja spožā soliste Inese Galante, Anita Garanča, Elīnas Garančas mamma un citi.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti