IZM rosina ar rudeni ieviest pārmaiņas pamatskolēnu vērtēšanā un pārbaudīšanā 1

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saskaņošanai valsts sekretāru sanāksmē iesniegusi noteikumu projektu, kas paredz jau ar septembri visus mācību priekšmetus vērtēt 10 ballu skalā jau no ceturtās, nevis piektās klases, kā tas ir pašlaik. Tāpat paredzēti arī grozījumi pārbaudījumu norisē.Pašlaik 4. klasē ar atzīmi tiek vērtēti tikai atsevišķi priekšmeti - matemātika, dabaszinības, latviešu valoda un mazākumtautību valoda mazākumtautības skolā. Tagad ministrija rosina ar 10 ballēm vērtēt visus ceturtās klases mācību priekšmetus. IZM izstrādātie grozījumi paredz arī to, ka turpmāk, beidzot sesto klasi, pamatskolas audzēkņiem būs jākārto ieskaite arī dabaszinībās, līdz ar to sestās klases audzēkņiem turpmāk būs jākārto pieci pārbaudījumi līdzšinējo četru vietā. Pārbaudījums dabaszinībās gan nebūs jākārto 2009./2010. mācību gadā, bet tas būs obligāts turpmākajos gados. Savukārt devītās klases skolēniem ministrija rosina rīkot par diviem pārbaudījumiem mazāk, neliekot vairs kārtot valsts pārbaudījumus sportā un dabaszinībās. Valsts pārbaudījumi gan saglabāsies latviešu valodā, matemātikā, Latvijas un pasaules vēsturē un svešvalodā. Mazākumtautību izglītības programmās skolēniem joprojām būs jākārto centralizētais eksāmens latviešu valodā, kā arī eksāmens mazākumtautības valodā. Noteikumos tiks precizēta arī gala vērtējumu izlikšanas kārtība, nosakot, ka visās klasēs, izņemot trešo un sesto klasi, tas tiek izlikts, ņemot vērā pirmā un otrā semestra vērtējumu, kā arī mācību gada nobeiguma pārbaudes darba vērtējumu un pēcpārbaudījuma vērtējumu, bet abās izņēmuma klasēs vērtējums tiek noteikts, papildus ņemot vērā valsts pārbaudījuma vērtējumu.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

6.klases skolotāja

Pirmā dzirdēšana, ka sestās klases skolēniem bija jākārto četri pārbbaudījumi, vienīgi,- mazākumtautību programmās, bet latviešu programmās bija tikai divi.

pirms 11 gadiem, 2009.08.13 13:38

Latvijā un pasaulē