Izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos

Pieņemti grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos. Ministru kabinets tos apstiprināja 5. februārī, spēkā izmaiņas stāsies pēc to publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».Ceļu satiksmes drošības direkcijas Juridiskās daļas priekšnieka vietnieks Jānis Golubevs informē, ka svarīgākās izmaiņas ir šādas: vienkāršota kreisā pagrieziena veikšana, gadījumos, ja uz ceļa ir tramvaja sliedes, kreisais pagrieziens gan krustojumā, gan ārpus tā jāizdara, ieņemot kreiso malējo stāvokli uz sliedēm. Izņēmumi ir gadījumos, ja uzstādītas ceļa zīmes, kas reglamentē braukšanas virzienus no joslām. Ieviesta norma par pieļaujamo alkohola koncentrāciju apmācāmā asinīs - 0,2 promiles. Noteikts aizliegums mācīties braukšanu narkotisko, psihotropo un citu apreibinošo vielu iespaidā. Lai uzlabotu drošību uz gājēju pārejām, noteikts transportlīdzekļa stāvēšanas aizliegums. Turpmāk tas būs pieci metri no pārejas jebkurā virzienā. Agrāk drīkstēja stāvēt uzreiz aiz gājēju pārejas. Atļauta solo motociklu (bez blakusvāģa) stāvēšana uz ietves, ja netiek traucēta gājēju pārvietošanās. Ieviesta prasība obligāti lietot aizsargķiveres velosipēdistiem, kuri līdz 12 gadu vecumam pa ielu drīkst braukt tikai pieaugušā pavadībā.Ir arī jaunas ceļu satiksmes zīmes. Piemēram, ir izveidota papildzīme «Fotoradars». Drīzumā paredzama šādu radaru ieviešana Latvijā. Tāpēc arī izstrādāta informatīva norāde par radaru atrašanās vietām. Nedaudz mainītas un pievienotas jaunas ar tuneļiem saistītas ceļazīmes, lai tās atbilstu Eiropas Savienības direktīvām. Pilns grozījuma teksts pēc noteikumu stāšanās spēkā būs pieejams oficiālajos izdevumos un CSDD mājaslapā www.csdd.lv.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē