Izpētīts Pamūšas parks

Gailīšu pagasta Pamūšas parkā nedēļas nogalē notika dendroloģiskā inventarizācija. To 12. septembrī veica Nacionālā botāniskā dārza direktors dendrologs Andrejs Svilāns.Jelgavas reģionālās vides pārvaldes vecākais inspektors Aivars Legzdiņš informē, ka inventarizācija ir nepieciešama, lai saglabātu parka kultūrvēsturisko un ainavisko vērtību. Dabas objekts 6,4 hektāru platībā atrodas trim zemes īpašniekiem piederošā teritorijā. Andrejs Svilāns skaidro, ka inventarizācijas mērķis ir noteikt aizsargājamas un ainaviski vērtīgas koku un krūmu sugas un atzīmēt tās parka plānā. Savulaik parks, kurā aug vērtīgi vietējie un citzemju koki un krūmi, bija Pamūšas muižas ansambļa sastāvdaļa.Vēsturisku parku apsaimniekošanai nepieciešams dendrologa atzinums. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 819 par parku ierīkošanas kārtību un uzturēšanas pamatprincipiem, skaidro Andrejs Svilāns. «Izpēte var notikt dažādi. Visvienkāršākais ir veids, kad dendrologs parka saimniekam parāda, kurš koks jānocērt, kurš – sevišķi jāsaudzē. Ideāls variants būtu darbību sākt ar topogrāfiskā plāna izstrādi, norādot katras sugas piederību,» uzsver dendrologs.Pamūšas parka inventarizācijā piedalījās arī uzņēmēja Edgara Maišeļa īpašuma pārvaldnieks Juris Kirilko. Ja dabas objektam ir vairāki saimnieki, tad kopšanai ir jābūt precīzi saskaņotai.Bauskas rajonā Andrejs Svilāns ir veicis dendroloģisko stādījumu «Vanadziņi», «Timuki», Mežotnes pils parka un ceļmalu vēsturisko aleju inventarizāciju.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē