Izvēlas interesantākās nodarbības

Sorosa fonda – Latvija atbalstītais projekts «Ideju, iniciatīvas un kultūras centrs Kurmenes pamatskolā» ir veiksmīgi sācis darboties. Kopumā paredzētas 23 aktivitātes, septiņas jau tiek īstenotas.Strādā ideju un iniciatīvas centrs, kuru vada Kristīne Jansone. Ierodoties centrā, kas atrodas Kurmenes pamatskolā, iedzīvotāji var neformāli dalīties ar idejām, kuras apkopo un nepieciešamības gadījumā meklē sadarbības partnerus, lai iecerēto īstenotu. Darbojas arī jauniešu iniciatīvas centrs, kuru vada Gunta Drezova. Šī centra mērķis ir apzināt un aktivizēt jauniešus, veicinot viņu apvienošanos neformālā grupā vai nevalstiskā organizācijā. Tādējādi jaunajā paaudzē stiprināsies pašapzināšanās kā sociāli un ekonomiski atbildīgām personām.Kurmenes iedzīvotāji apmeklē vokālās nodarbības, kuru laikā dalībniekiem, neatkarīgi no vecuma, ir iespēja attīstīt muzikālās dotības un gūt pārliecību par to, ka dziedāt var jebkurš. Ar lielu prieku mūzikas nodarbībās iesaistās mazie pirmsskolas un sākumskolas vecuma kurmenieši. Viņi attīsta muzikālo dzirdi un ritma izjūtu, jau ir padomā neliels Ziemassvētku priekšnesums.Notikušas arī divas latviskās dzīvesziņas nodarbības. Tajās dalībnieki iepazīst latviešu folkloras bagātību, tradīcijas, gadskārtu ieražas, mācās latviešu dančus.Mākslai atvēlētajā laikā dalībnieki ir apguvuši enkaustikas (vaska glezniecība) tehniku, kā arī sākuši apgleznot stikla traukus.Arī gleznošanas nodarbības, kuras vada māksliniece Anna Grundmane, ir ļoti apmeklētas. Pagaidām krāsu pasaule piesaistījusi lielākoties skolēnus, bet ir aicināti visi interesenti.Beidzot Kurmenē ir sastopama logopēde. Šīs nozares speciāliste Daina Trantovska nodarbojas ar logopēdisko problēmu diagnosticēšanu un korekciju.Astoņu nodarbību psiholoģiskās motivācijas kursa cikls personības iekšējā potenciāla atmodināšanai sākās 3. decembrī. Psiholoģe Silvija Drikāne sniegs gan praktiskas zināšanas psiholoģijā, gan palīdzēs iekšējo konfliktu risināšanā un kontrolē pār saviem ieradumiem. Tas ir pozitīvu personības pārmaiņu sasniegšanas ceļš. 7. decembrī sākas vingrošana pieaugušajiem.Katru dienu Kurmenes pamatskolas skolēniem ir iespēja apmeklēt radošās nodarbības. Viņi var pavadīt laiku pēc stundām – zīmējot, rotaļājoties.Drīz kopā sanāks novadpētniecības domubiedru grupa un sāksies angļu valodas kursi.Gan Kurmenes, gan blakuspagasta iedzīvotāji tiek aicināti apmeklēt nodarbības. Plašāka informācija ir Kurmenes pamatskolā.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti