Jauniešu darba prakse biedrībā «Jaunatne smaidam»

Biedrība „Jaunatne smaidam” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno projektu „Jauniešu darba prakses vietas”. Biedrība ir devusi iespēju radoši izpausties un līdzdarboties biedrības organizētajos pasākumos un ikdienas darbos pieciem jaunatnes lietu speciālistiem. Tie ir jaunieši no Bārbeles, Skaistkalnes un Dāviņu pagasta. Jaunatnes lietu speciālists - šādas profesijas darba prakse ir pirmā Zemgalē. Tā ir lieliska iespēja jauniešiem iegūt zināšanas, papildinājumu savam CV un stipendiju katru mēnesi 120 latu apmērā, ja jaunietis ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem, ieguvis pamata, vidējo vai augstāko izglītību, bet nav atradis sev darbu, vai vismaz sešus mēnešus pirms darba prakses uzsākšanas nav strādājis.Iegūstot bezdarbnieka statusu, jaunietim tiek piedāvāta iespēja iziet darba praksi kādā uzņēmumā, kas ir iesaistīts projektā.Nu jau ir apritējuši divi mēneši kopš darba uzsākšanas biedrībā, jaunieši dalās iespaidos par pirmajiem uzticētajiem darbiem.Zane teic, ka šis laiks ir paskrējis ļoti ātri, viņai patīk strādāt, cilvēki ir atsaucīgi, izpalīdzīgi un draudzīgi... Zanes pirmie darbi bija apsveikumu kartīšu gatavošana Ziemassvētku tirgum un plakāta izveide Vecumnieku novada skautu un gaidu organizācijai. Pašlaik Zane kārto biedrības arhīvu.Aivars biedrībā dara dažādus darbus, visvairāk viņu priecē iespēja iemācīties kaut ko jaunu un paplašināt savas zināšanas darbā ar datoru: «Viss, ko es uzzinu un arī iemācos biedrībā, papildina mani, manus zināšanu krājumus par dažādām lietām, kuras man līdz šim bija svešas. Tā ir iespēja gūt ieskatu par darbu ar dažādiem dokumentiem, iemācīties publiski uzstāties un prezentēt savu darbu ne tikai līdzaudžiem, bet arī pieaugušajiem, kontaktēties ar dažāda vecuma cilvēkiem... Uzzinu, kā pareizi izveidot projektus un tos realizēt. Darbu biedrībā uzskatu par pozitīvu pieredzi. Kolektīvs ir saliedēts jau kopš pirmās dienas, mēs visi esam vienlīdzīgi.»Jānis ir pabeidzis Saldus profesionālo vidusskolu, ieguvis datorsistēmu tehniķa profesiju, taču dažādu apsvērumu dēļ augstskolā neiestājies, viņš priecājas, ka praksē var pielietot savas zināšanas IT jomā, viņam ir uzticēts darbs ar biedrības mājas lapām.Liels izaicinājums Jānim bija sacensību „Open season” organizēšana. Jānis to uzskata par vērtīgu pieredzi, jo līdz šim, neko tādu nebija darījis.Inesei ir biedrības avīzītes redaktores amats, arī viņa priecājas par sev uzticētajiem darba pienākumiem, jo tas ir kas jauns: „Man patīk papildināt savus zināšanu krājumus, un darbošanās biedrībā ir īstā vieta, kur to darīt. Domāju, ka mums visiem ir paveicies ar šo iespēju iegūt jaunas iemaņas, pieredzi un draugus.” Jauniešu darba prakses vadītājs Renārs Manuilovs uzskata, ka jaunatnes darbs Latvijā ir vēl tikai bērnu autiņos: „Manā skatījumā jauniešu darba prakses īstenošana ir lieliska iespēja gan pašiem jauniešiem, gan arī mums kā organizācijai. Šie jaunieši ir nozīmīgs atbalsts ikdienas darbos. Katrs no viņiem biedribā „JAUNATNE SMAIDAM” ir ienācis ar savu individualitāti... tas ir jauns skatījums, jaunas asinis, jaunas idejas... Domāju, ka ikviens jauniešu prakses dalībnieks spēs ko dot biedrībai un noteikti arī biedrība strādās tā, lai ko dotu mūsu praktikantiem. Esmu pārliecināts, ka šīs darba prakses gaitā mēs iegūsim spēcīgus jaunatnes darbiniekus un, ja arī viņi neturpinās strādāt šajā jomā, tad vismaz ceru, ka mums būs kolosāli kolēģi biedrībā.”

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti