Jūlijā reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā samazinājies līdz 11,6%

Reģistrētā bezdarba līmenis jūlija beigās bija 11,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita un salīdzinājumā ar jūniju tas samazinājies par 0,3 procentpunktiem, aģentūru LETA informēja Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).NVA jūlija sākumā bija 117 606 bezdarbnieki, bet mēneša beigās - 114 689 cilvēki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 2917 cilvēkiem. Bezdarbnieka statusu iepriekšējā mēnesī zaudēja 11 335 cilvēki, no viņiem 5967 jeb 52,6% bezdarbnieka statusu zaudēja, jo bez attaisnojoša iemesla nepildīja bezdarbnieka pienākumus, bet 4466 cilvēki jeb 39,4% bezdarbnieka statusu jūlijā zaudēja, jo iekārtojās darbā. Šī gada sešos mēnešos darbā kopumā iekārtojušies 44 139 NVA reģistrētie bezdarbnieki, to skaitā 12 422 ilgstošie bezdarbnieki. Tāpat kā jūnijā arī jūlijā reģistrētā bezdarba līmenis pazeminājies visos valsts reģionos. Zemākais bezdarba līmenis jūlijā reģistrēts Rīgas reģionā - 7,8%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā - 22,5%. Savukārt Kurzemes reģionā bezdarba līmenis jūlijā bija 12,4%, Zemgales reģionā - 12,7% un Vidzemes reģionā - 13,7%. Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis jūlijā bija - Rīgā - 7,5%, Jelgavā - 8,7%, Ventspilī - 8,9%, Valmierā - 9,6%, Liepājā - 11,3%, Daugavpilī - 11,4%, Jūrmalā - 12%, Jēkabpilī - 16,1%, Rēzeknē - 20,9%. Ar NVA atbalstu jūlijā kopā strādāja 11 462 bezdarbnieki, bet mācījās 10 815, apgūstot darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, iemaņas vai profesiju, paaugstinot savu konkurētspēju, lai pēc iespējas ātrāk varētu atrast pastāvīgu darbu. Kopumā aktīvajos nodarbinātības pasākumos piedalījās 28 176 bezdarbnieki. Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, apmācībā pie darba devēja un neformālās izglītības ieguvē iesaistījās 5471 cilvēks, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 9396 personas, algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos - 9479 bezdarbnieki, kompleksajos atbalsta pasākumos - 1986 cilvēku, pasākumos noteiktām personu grupām piedalījās 1631iedzīvotājs, pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai - 177 personas, NVA aģentu asistentu apmācībā un praksē - 37 cilvēki. Karjeras konsultācijas jūlijā saņēma 4688 cilvēki, no tiem 4541 bezdarbnieks un darba meklētājs. Vienlaikus komplekso atbalsta pasākumu ietvaros pabalstu par asistenta pakalpojumu izmantošanu saņēmuši 1502 pirmās grupas redzes invalīdi. NVA arī informē, ka salīdzinot ar jūnija beigām, ir palielinājies reģistrēto brīvo darba vietu skaits - jūnija beigās vakanču skaits bija 4094, bet jūlija beigās - 4448. Kā ziņots, bezdarba līmenis jūnija beigās bija 11,9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita, un salīdzinājumā ar maiju tas bija samazinājies par 0,4 procentpunktiem.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē