Kora klase svin 30 gadus 1

Bauskas mūzikas skolas kora klases dziesmu kamols šogad ieritinās 30. gadskārtā. Vokālo iemaņu un kora dziedāšanas prasmju attīstība un radošas, daudzpusīgas personības veidošana – tas ir kora klases pedagogu pamatuzdevums. Koros vienmēr vajadzīgi skaistu balsu īpašnieki, kuri uz skatuves spēj sevi apliecināt arī kā solisti. Lai mazās balstiņas attīstītu un izkoptu, nepieciešams ilgstošs, pacietīgs un prasmīgs vokālo pedagogu darbs. Tāpēc, sākot jau ar pirmo klasi, katrs audzēknis savas balss dotības un vokālās prasmes izkopj pie vokālā pedagoga individuālās stundās. Kora klases audzēkņiem nodrošināta pamatzināšanu un pamatprasmju apguve kora dziedāšanā, klavierspēlē, diriģēšanā.

Ingrīdas Kalniņas vadībā kora klasi Bauskas bērnu mūzikas skolā atvēra 1983. gadā. Ar audzēkņiem strādāja skolotāja Jolanta Veršinska. Pedagoģes I. Kalniņas sirdij īpaši tuva ir renesanses laika mūzika, kuru viņa ar mīlestību un profesionālu precizitāti centusies iemācīt saviem audzēkņiem. I. Kalniņa ir precīza, noteikta savās prasībās, ir izaudzinājusi daudzus valstī ievērojamus un labi zināmus diriģentus un mūzikas pedagogus: Lieni Batņu, Allu Pavlovsku, Marinu Lazdiņu, Zani Stankeviču, Ievu Ūdri u. c.

Pašreizējā kora klases nodaļas vadītāja Inga Bukša veiksmīgi un plānveidīgi organizē darbu ar audzēkņiem, regulāri piedalās koncertos. Skolotāja izvēlas interesantu, skanīgu repertuāru, kas rosina audzēkņus to apgūt pēc iespējas kvalitatīvāk. Pedagoģe ar interesantu un daudzpusīgu repertuāru prot piesaistīt arī skolas absolventus. 2011. gadā, arī šogad Jāzepa Vītola II Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursā «Lai skan...» koris I. Bukšas vadībā rādīja lielisku sniegumu. Šajā mācību gadā koris un solisti uzstājušies Latvijas Republikas 95 gadu jubilejas koncertos Bauskas kultūras centrā un Mežotnes pilī. Pašlaik skolotāja aktīvi gatavo audzēkņus valsts konkursam vokālajā mākslā.

Koris ir koncertējis Parīzē, Versaļā, Minsteres ģimnāzijā Vācijā, arī Košices katedrālē Slovākijā. Audzēkņi piedalījušies bērnu un jauniešu vokālistu konkursā «Putnu bērni» un Starptautiskajā Arvīda Žilinska jauno vokālistu konkursā.

Mūzikas jomā kā pedagogi, diriģenti, dziedātāji darbojas mūsu skolas absolventi: Alla Pavlovska, Liene Batņa, Sandija Birka, Santa Kazāka, Elīna Auziņa, Zane Andžāne, Lana Ludiņa, Marina Lazdiņa. Līdzās saviem skolotājiem Bauskas mūzikas skolā pašlaik strādā kora klases absolvente Ieva Ūdre. Par koncertmeistarēm kora klasē strādājušas Ligita Kārkliņa, Ineta Pilverte un Ineta Rozentāle. Pašlaik ar kora klases audzēkņiem muzicē Evija Bonāte un Dana Atslēga.

Lai atskatītos uz kora klases skanīgajiem 30 gadiem, šodien, 16. decembrī, plkst. 17 Bauskas mūzikas skolas koncertzālē būs koncerts, kurā godinās arī pedagogus.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vēmiens nāk

Hei, novāciet taču kāds to briesmīgo ģīmi (fotogrāfiju) no portāla.

pirms 6 gadiem, 2014.04.17 23:46

Lietotāju raksti