Kristieši atzīmē Pūpolsvētdienu

Šodien visā Rietumu kristīgajā Baznīcā tiek svinēta Palmu jeb Pūpolsvētdiena. Tā ievada Kluso nedēļu, kas ietver gan Zaļo ceturtdienu, kad Jēzus ar mācekļiem ieturēja pēdējās vakariņas - svēto vakarēdienu, gan Lielo piektdienu - kad Jēzus tika sists krustā, Kluso sestdienu un Kristus augšāmcelšanās svētkus jeb Lieldienas.Ciešanu jeb gavēņa - laiks, iesākas ar Pelnu trešdienu. Tas ilgst 40 dienas, neskaitot svētdienas pirms LIELDIENĀM. Ciešanu laika motivācija un jēga ir tā, ka mēs spējam saredzēt Kristus ciešanas kā mūsu ciešanu atslēgu, Kristus upuri - kā Dieva atbildi uz mūsu grēka vainu. Kulmināciju tas sasniedz Klusajā nedēļā, kas ir viena no vissvarīgākajām nedēļām Baznīcas gadā. Klusā nedēļa iesākas ar Palmu svētdienu - Kristus ierašanos Jeruzalemē. Neilgi pirms Lieldienām Jēzus sacīja saviem divpadsmit apustuļiem: «Tagad mēs dosimies uz Jeruzalemi. Tur mani nodos augstajiem priesteriem, viņi mani notiesās uz nāvi un nodos romiešiem. Tie Mani izsmies un apspļaudīs, kaustīs un nonāvēs. Bet trešajā dienā es augšāmcelšos.» (Marka ev.10,32-34.) Un, kad viņi tuvojās pilsētai, Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem sev pa priekšu: «Aizejiet uz ciemu. Tur jūs redzēsiet ēzeļmāti, atraisiet to un atvediet pie manis.» Abi mācekļi aizgāja uz ciemu. Viņi atrada visu, kā Jēzus bija teicis un atveda ēzeli pie Jēzus. Un viņš uz ēzeļa iejāja Jeruzalemē. Ļaudis, kas viņus ceļā pavadīja, noklāja savas drēbes uz ielām viņam zem kājām. Citi lauza palmu zarus un lika tos ceļā un sauca: «Ozianna, Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā Kunga vārdā!» Tas ir pamatā stāstam par Palmu svētdienu, pēdējo svētdienu pirms Lieldienām. Tā kā Latvijā palmu nav, bet šajā pavasara laikā plaukst pūpoli, pie mums to saucam par Pūpolsvētdienu. Dažviet draudzēs saglabājusies sena tradīcija, ka šajā svētdienā draudze, dziedot baznīcas dziesmas, ar pūpoliem iet gājienā apkārt baznīcai. Kristīgajā ticībā Palmu svētdiena kā svētki pirmo reizi tika svinēta 4. gadsimtā Bizantijā. Vāciju Palmu svētdienas procesijas sasniedza 11. un 12. gadsimtā, kad baznīcās tika spēlēti liturģiski uzvedumi, izmantojot simbolisku Jēzus iejāšanu Jeruzalemē. Pamazām Palmu - Pūpolu svētdienas tradīcijas sasniedza arī Latviju. Pēc Pūpolu svētdienas sākas Klusā nedēļa, kas ir sagatavošanās lielajam notikumam. Klusā nedēļa sevī ietver tik daudzus notikumus - pēdējās vakariņas - svēto vakarēdienu, Jūdasa nodevīgo skūpstu par trīsdesmit dālderiem, tiesu romiešu un jūdu farizeju priekšā, izsmiešanu, krusta ceļu, krustā sišanu...

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē