Kristīgā Baznīca svin Pelnu trešdienu

Trešdien, 6. februārī, kristīgā Baznīca atzīmē Pelnu dienu, kas ir ļoti seni baznīcas svētki un ieguvuši noteiktu vietu liturģiskajā gadā kā Ciešanu un gavēņa laika sākums. Ticīgie ar šo dienu sāk intensīvu gatavošanos Lieldienām. Tam ir savs pamatojums Bībelē - Mozus, citi Dieva vīri un pats Kristus izšķirošiem notikumiem ir gatavojušies, gavējot četrdesmit dienas. Kristīgajai Baznīcai izšķirošais notikums bija Kristus augšāmcelšanās.  Pelnu diena ir trešdiena, skaitot četrdesmit dienas pirms Lieldienām, bet izslēdzot svētdienas kā Jēzus augšāmcelšanās dienas, kurām nav gavēņa rakstura. Pelni šajā dienā atgādina par cilvēku kā niecību, kam dievišķā mīlestība nepieciešama kā dzīvība. Pelnu diena ievada gavēņa laiku, kad kristieši atturas no kādām ikdienišķām un ierastām lietām, cenšas ievērot mērenību uzturā un izklaidēs. Nav pieņemts rīkot kāzas, kristības un citus ar priecīgām izklaidēm saistītus pasākumus. Tā vietā lielāka uzmanība tiek pievērsta Bībelei, lūgšanai un grēksūdzei. Pelnu dienas novakarē draudzēs notiek īpaši dievkalpojumi. Altārus šajā dienā ietērpj violetajā krāsā, kas simbolizē ciešanas un grēknožēlu. Pelnu dienas nosaukums atvasināts no senas baznīcas tradīcijas: toreiz grēku nožēlotāji gavēņa laika sākumā uzvilka grēku nožēlošanas tērpu un tika apkaisīti ar pelniem. Pelni atgādina par cilvēka dzīves pagājību un simbolizē arī to, ka vecajam jāaiziet, lai tā vietā varētu rasties kaut kas jauns. Ar pelnu krustu uz pieres kristieši parādīja, ka viņi ir gatavi nožēlot grēkus un atgriezties. Ar to viņi atzīst, ka kristiešiem krusts un nāve nenozīmē beigas, bet gan mūžīgas dzīves sākumu pie Dieva. Nereti dievkalpojumā izskan vārdi: "No pīšļiem tu esi ņemts, par pīšļiem tev jāpaliek", kas atgādina Ps 90:3 rakstīto: "Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki: "Griezieties atkal atpakaļ, jūs, cilvēku bērni!"" Pelnu dienas novakarē draudzēs notiek īpaši dievkalpojumi. Altārus šajā dienā ietērpj violetā krāsā, kas simbolizē ciešanas un grēknožēlu. Pelnus savulaik lietoja arī kā mazgājamo līdzekli, un tādējādi tie kalpo arī kā attīrīšanās simbols. Arī mūsdienās Pelnu dienas dievkalpojumos kā īpašu attīrīšanās zīmi mācītāji uz baznīcēnu pierēm bieži uzvelk pelnu krustiņu. Tā dievkalpojuma apmeklētāji apliecina gatavību mainīties un sākt dzīvi atkal no jauna. Pelnu diena norāda uz grēku nožēlas nozīmi - katra diena ticīgam cilvēkam ir dota, lai saņemtu piedošanu. Pelnu dienā, sākot savu ceļu pazemībā Dieva varenības priekšā, cilvēki atgādina sev, ka ir cēlušies no putekļiem, pīšļiem un putekļos reiz atkal atgriezīsies! Tas nav mazvērtības, bet izaugsmes ceļš: no zemākā punkta uz augstāko - uz Kristus mīlestības uzvaras piedzīvošanu Lieldienu rītā! Avots: www.lelb.lv 

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē