Labs dzeramais ūdens un sakārtota vide

Skaistkalnē līdz 2013. gada 1. februārim ir paredzēts atjaunot kanalizācijas sistēmu septiņu kilometru garumā, ūdensvadu 250 metru posmā un veikt citus darbus, informē pašvaldība. Skaistkalnes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas būvuzraudzības darbu publiskā iepirkuma procedūra beidzās šonedēļ. Ūdenspiegādes un kanalizācijas sistēmu uzlabošanas darbi sāksies šovasar. Arī Bārbeles ciemā tiks īstenots līdzīgs projekts, teic pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Našeniece. Ir paredzēts atjaunot ūdenstrasi, izveidot jaunu dziļurbumu, ierīkot ūdens ņemšanas vietu ugunsdzēsējiem, kā arī daļēji rekonstruēt kanalizācijas sistēmu. Par laimi, trases galvenokārt atrodas ciema zaļajā zonā, tāpēc tikai dažos posmos nāksies uzlauzt asfaltu. Brauktuvju un ietvju seguma atjaunošana pēc kanalizācijas un ūdenspiegādes sistēmas rekonstrukcijas izmaksā ļoti dārgi, skaidro Ērika Našeniece. Līdz šī gada beigām ir paredzēts īstenot projekta pirmo posmu. Ūdenssaimniecības atjaunošanai Bārbelē un Skaistkalnē Vecumnieku novada dome ir piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda naudu un pašvaldības budžeta līdzfinansējumu. Novada domes projektu vadītāja Dace Šileika teic, ka turpinās pērn sāktā Vecumnieku ūdenssaimniecības rekonstrukcija. To veic Vecumnieku pašvaldības uzņēmuma «Mūsu saimnieks» celtnieki. Kurmenes un Stelpes pagasta centrā ūdenspiegādes un kanalizācijas sistēma tika atjaunota pagājušajā gadā. Pašlaik tiek gatavots Valles ciema ūdenspiegādes rekonstrukcijas tehniski ekonomiskais pamatojums. Iedzīvotājiem nāksies paciest īslaicīgas neērtības, bet rezultāts - kvalitatīvs dzeramais ūdens un sakārtota vide - ir to vērti.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē