Latvijas iedzīvotāji izsaka priekšlikumus Eiropas nākotnei

Latvijas iedzīvotāji vēlas, lai Eiropas Savienība (ES) atbalsta visu līmeņu kvalitatīvu izglītību, panāk finanšu sistēmu stabilitāti visās ES valstīs un ievieš vienotus noteikumus visu dalībvalstu zemniekiem. Šie ir daži no nedēļas nogalē Rīgā notikušo «Eiropas pilsoņu debašu 2009» Latvijā priekšlikumiem par Eiropas sociālo un ekonomisko nākotni, «Bauskas Dzīvi» informē Dace Akule, Sabiedriskās politikas centra «PROVIDUS» Eiropas politikas pētniece.

Debašu dalībnieki arī ierosina izveidot ES kopīgu stratēģisko ideju centru, kurā saplūstu zinātnisko ideju pieprasījumi un piedāvājumi, kā arī aicina paplašināt ES darbību sociālajā politikā, tai skaitā attiecībā uz sociālajiem pabalstiem un veselības aprūpi.Intensīvās divu dienu debatēs 33 pēc nejaušās atlases principiem aicināti dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem, pārstāvot dažādas vecuma grupas un profesijas, izstrādāja priekšlikumus Eiropas nākotnei. Sporta trenere no Ventspils, komercdirektors no Gulbenes, zemnieks no Ainažiem, pensionāre no Līvāniem un konditore no Rīgas 28. – 29. martā izstrādāja priekšlikumus ES politiķiem, ko ES vajadzētu darīt, lai nodrošinātu labklājīgu iedzīvotāju sociālo un ekonomisko nākotni. Debašu rezultāti tika nodoti Latvijas Republikas Valsts prezidentam Valdim Zatleram. «Tāds forums kā jūsējais pierāda, ka katrs cilvēks domā par to, kas ir uzlabojams – ne tikai nevalstiskās organizācijas un politiķi, bet katrs cilvēks!» dalībniekiem teica prezidents. Kā pirmie priekšlikumus vērtēja arī Eiropas Parlamenta deputāti Georgs Andrejevs, Liene Liepiņa, Rihards Pīks un Inese Vaidere. Tie pieejami www.eiropas-pilsonu-debates.euKopā visās 27 ES dalībvalstīs Eiropas pilsoņu debatēs piedalījās 1610 iedzīvotāji. Katrā valstī tika izstrādāti 10 priekšlikumi. Balsojot tiešsaistē, no šiem 270 priekšlikumiem nacionālo debašu dalībnieki izvēlēsies visnozīmīgākos 15 ierosinājumus, kas tiks nodoti Eiropas politikas veidotājiem Eiropas pilsoņu samitā Briselē 2009. gada 10. – 11. maijā. Tajā piedalīsies 150 ES iedzīvotāji, tajā skaitā trīs no Latvijas. Eiropas pilsoņu debates pirmo reizi notika 2007. gadā, kad nevalstiskās organizācijas no visām ES dalībvalstīm aicināja iedzīvotājus diskutēt par enerģētiku un vidi, sociālo aizsardzību un ģimeni, ES lomu pasaulē un imigrāciju. ES institūcijas debašu rezultātus izmantoja, izstrādājot likumdošanas priekšlikumus par klimata izmaiņu ierobežošanu un migrācijas pārraudzību. Tāpat debašu rezultāti apliecināja, ka ES iedzīvotāji atbalsta aktīvāku un nozīmīgāku ES lomu pasaulē, kā arī vēlas, lai ES pievērš vairāk uzmanības sociālajai politikai Eiropas Savienībā.Tuvojoties 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Eiropas pilsoņu debates dod iespēju ES iedzīvotājiem savstarpēji un kopā ar politikas veidotājiem diskutēt par jautājumu, kas pašlaik iedzīvotājos rada vislielākās bažas: ko ES var darīt, lai veidotu labklājīgu iedzīvotāju nākotni globālajā pasaulē? Laikā, kad ES institūcijas sāk pārskatīt Lisabonas stratēģijas mērķus, lai veicinātu ES ekonomikas izaugsmi un konkurētspējas palielināšanos, arī Eiropas pilsoņu debates dos aktuālu un vērtīgu ieguldījumu politikas veidotāju darbā. Eiropas pilsoņu debates finansē un ievieš visu ES dalībvalstu neatkarīgs bezpeļņas organizāciju un asociāciju konsorcijs, ko vada «King Baudouin Foundation» Beļģijā. Projektu Latvijā ievieš Sabiedriskās politikas centrs «PROVIDUS». Debates līdzfinansē Eiropas Komisijas programma «Debate Europe».

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē