Lauksaimniecības tehnikas uzraudzība nokļūst diskusijās

Arī Bauskas rajona lauksaimniekiem raisa bažas plašsaziņas līdzekļos sāktās diskusijas par iespējamo Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras funkciju nodošanu valsts akciju sabiedrībai «Ceļu satiksmes drošības direkcija».«Bauskas Dzīve» uzklausīja lauksaimniekus, lai uzzinātu viņu domas un spriedumus par iespējamo jauninājumu. Šajā publikācijā sniegts arī Zemkopības ministrijas viedoklis un Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) skatījums par iespējamām pārmaiņām, kas paredzētas saskaņā ar valdības ekonomiskas un efektīvas valsts pārvaldes izveidošanu. Nav skaidrības par gaidāmajām pārmaiņāmViesturu pagasta zemnieks Aivars Borkovskis atzīst, ka viņu apmierina Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) darbs: «Nav bijis problēmu vienoties par apskatēm. Inspektori ierodas tehnikas glabāšanas vietā, jo mums ir vairāk dažādu spēkratu. Tas ir ērti, nav jābrauc uz Bērsteli vai Viesturiem. Šāda pretimnākšana atvieglo gan manas saimniecības, gan arī kaimiņu darbu, jo viņiem ir iespēja parādīt savu tehniku. Manuprāt, jaunajai tehnikai apskates varētu nebūt obligātas, bet vecajai gan tās vajadzīgas. Atradīsies tādi, kuri ar traktoru brauc bez apgaismojuma. Pieļauju, ka pēc aģentūras pievienošanas varētu sākties haoss.»SIA «Uzvara-Lauks» ir plašākais dažādas tehnikas klāsts Bauskas rajonā. Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Vējš spriež, salīdzinot Vācijas un Latvijas praksi traktortehnikas un citu lauksaimniecības agregātu izmantošanā: «Manuprāt, svarīgāk par strukturālajām pārmaiņām ir noteiktu principu grozīšana. Vācijā, piemēram, kombainiem un citām pašgājējām lauksaimniecības mašīnām nav vajadzīgas valsts numura zīmes un šī tehnika nav jāreģistrē. Īpašnieks ir atbildīgs par savu spēkratu izmantošanu. Latvijas daudzās prasības, kas attiecas uz lauksaimniecības tehniku, tomēr ir pārspīlētas, un nākas tērēt naudu vairākkārt, piemēram, valsts numurzīmju un tiesību maiņai. Tajā pašā Vācijā, ja ir autovadītāja apliecība, nav vajadzīgas traktorista tiesības. Pirms izdarīt kādus grozījumus, vajadzētu ņemt vērā Eiropas valstu pieredzi. Runājot par traktoru tehniskajām apskatēm, droši vien mūsu valstī tās pagaidām vēl nevajadzētu atcelt, pareizāk būtu noteikt, cik vecai tehnikai tās ir nepieciešamas. Mums nav pretenziju par līdzšinējo sadarbību ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Bauskas nodaļas darbiniekiem.Pašlaik ir grūti saprast, kādas šīs pārmaiņas būs un ko tās dos. Šaubos par to, vai ir korekti salīdzināt, kā to dara Ceļu satiksmes drošības direkcija, jauno papildu pienākumu uzņemšanos ar veiksmīgu mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas un kvalifikācijas funkciju pārņemšanu.»Mūsdienu prasībām atbilstīga iestādeZemkopības ministrijas sniegtajā atzinumā, ko saņēmusi «Bauskas Dzīve», rakstīts, ka pašreizējā statusā VTUA ir kopš 2004. gada 1. novembra, tomēr atsevišķa institūcija traktortehnikas valsts tehniskajai uzraudzībai pastāvējusi jau vairāk nekā 45 gadus. Šajā laikā mainījusies gan organizācijas darbības forma, gan funkciju spektrs, tomēr vēsturiski visu šo laiku traktortehnikas uzraudzība Latvijā bijusi nošķirta no pārējā autotransporta, kā tas ir daļā Eiropas valstu. Arī pašlaik Eiropas Savienības normatīvie akti (direktīvas) ar noteiktajām prasībām riteņtraktoriem un pašgājējām mašīnām un ar to sertifikāciju saistītie jautājumi ir nošķirti no autotransporta normatīvajiem aktiem.Pašlaik VTUA ir izveidojusies par mūsdienu prasībām atbilstīgu valsts pārvaldes iestādi ar atbilstošu materiāli tehnisko nodrošinājumu, profesionāliem cilvēkresursiem, kuras pakalpojumi pilnā spektrā pieejami katrā no 26 rajoniem. Tā veiksmīgi sadarbojas gan ar traktortehnikas tirgotājiem, gan tās lietotājiem lauksaimniecības, mežsaimniecības, celtniecības un ceļu būves, kā arī karjeru apsaimniekošanas un meliorācijas jomās.VTUA un CSDD funkcijas un pakalpojumi, kā arī to sniegšanas specifika ir atšķirīga, jo traktortehnikas un autotransporta izmantošanas mērķi ir atšķirīgi. Tādējādi nepieciešami attiecīgi speciālisti, kas pārzina traktortehniku un tās funkcijas kā ražošanas līdzekli, kas spēj novērtēt traktortehnikas vadītāju iemaņas, vadot un izpildot tehnoloģiskās operācijas.Zemkopības ministrija uzskata, ka CSDD izteiktais priekšlikums atteikties no valsts tehniskajām apskatēm traktortehnikai un tās piekabēm ir pretrunā ar CSDD deleģēto funkciju – veikt visas darbības, kas saistītas ar ceļu satiksmes drošību. Vairāk nekā 50 procentu Latvijā ekspluatācijā esošās reģistrētās traktortehnikas un tās piekabes ir vecākas par 20 gadiem, un šādas tehnikas izmantošana bez kontroles radīs reālus draudus šīs tehnikas izmantošanas vietās.VTUA direktors Armands Binovskis akcentē, ka ir iespējams ekonomēt valsts dotāciju, un aģentūra spēj pati sevi finansēt. VTUA aģentūras statusā pilnībā spēj nodrošināt valsts deleģēto funkciju izpildi, ir izveidots caurskatāmas pārraudzības process. Bauskas nodaļas divi darbinieki uzsver, ka šajā gadā ir ņemtas vērā taupības režīma prasības gan degvielas patēriņā, gan darba samaksā. Savukārt CSDD ir cita tipa uzņēmums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras iekšējais darbības mehānisms ir sazarots un tādējādi mazāk efektīvs. Pieļauj, ka atcels tehniskās apskatesKaut gan vēl nav pieņemts lēmums par VTUA funkciju nodošanu valsts akciju sabiedrībai «Ceļu satiksmes drošības direkcija», sākta dezinformācijas kampaņa lauksaimnieku – traktortehnikas īpašnieku – maldināšanai. Šāds secinājums izteikts CSDD sabiedrisko attiecību daļas sagatavotajā informācijā, ko saņēmusi arī «Bauskas Dzīve». Apgalvo, ka salīdzinājumā ar VTUA sniegtajiem pakalpojumiem, CSDD pārziņā nonākot, tie būs pieejamāki un droši. Turklāt ar katru gadu tiks aizvien plašāk izmantotas transportlīdzekļu un to vadītāju reģistra iespējas, kas ļauj samazināt birokrātiskas prasības un procedūras.Patlaban vēl nav veikti visi nepieciešamie aprēķini, lai noteiktu precīzas traktortehnikas īpašniekiem sniedzamo pakalpojumu cenas CSDD nodaļās, taču ir skaidrs, ka traktortehnikas reģistrācija nepārsniegs pašreizējās izmaksas, bet visticamāk maksa par pakalpojumiem samazināsies. Tehniskās apskates, par kurām it kā iestājas vecās traktortehnikas īpašnieki, apvienošanas gadījumā, ņemot vērā daudzu Eiropas valstu piemērus, iespējams, vispār tiks atceltas. CSDD uzskata – jāņem vērā arī tas, ka gandrīz katram traktortehnikas vadītājam ir arī autovadītāja apliecība. Pašlaik šoferiem jādodas uz divām institūcijām saņemt divus dokumentus. Reorganizācijas gadījumā būtu nepieciešams tikai viens apmeklējums vienā iestādē, turklāt arī jāmaksā būtu tikai par vienu drošu un starptautiski atzītu dokumentu. Vai ir nepieciešams pierādīt, ka tas būs gan lētāk, gan izdevīgāk?

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē