Lauksaimnieki ES finansējumu saņems agrāk

Lauksaimnieki šogad ātrāk saņems finansējumu no Eiropas Savienības (ES) fondiem, «Bauskas Dzīvi» informēja Zemkopības ministrijas (ZM) pārstāvis Kaspars Funts.Pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma no 2012. gada valsts budžeta grozījumiem tiks pārdalīti 88,2 miljoni latu pirms paredzētā termiņa, kas plānoti ES fondu pasākumu līdzfinansēšanai. Tas dos iespēju Zemkopības ministrijai ātrāk veikt plānotos maksājumus lauksaimniekiem no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdz šī gada beigām.Tādējādi Latvijas lauksaimnieki agrāk iegūs papildu apgrozāmos līdzekļus. Tas nodrošinās ātrāku atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu avansu izmaksu, maksājumus tirgus veicināšanas un biškopības programmā, ieguldījumiem augļu un dārzeņu ražotāju grupās, kā arī zivju ražotāju atbalstam. Līdzekļus varēs izmantot arī vienotā platības maksājuma avansa izmaksai, taču, lai tos varētu izmaksāt ātrāk, jāsaņem Eiropas Komisijas (EK) atļauja, kuru ZM jau pieprasījusi.Savukārt no ELFLA paredzēts līdzfinansējums jaunajiem lauksaimniekiem, priekšlaicīgai pensionēšanai, lauku saimniecību modernizācijai, meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai, lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotajai vērtībai, infrastruktūrai, naturālo saimniecību pārstrukturizācijai, maksājumiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem un agrovidi, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai, atbalstam uzņēmumu radīšanai un attīstībai, tūrisma aktivitātēm, pamatpakalpojumiem ekonomikai un iedzīvotājiem, vietējām rīcības grupām, lauku ekonomikas dažādošanai un dzīves kvalitātes veicināšanai.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē