Lauksaimnieku diskusiju grupas meklē risinājumus

Lauksaimnieki, kuri apvienojušies diskusiju grupā «Zaļais novads», 15. maijā satikās Aizkraukles rajona Kurmenes pagastā. Zemgales lauku attīstības biroja speciāliste Bauskas rajonā Gunta Zālīte informē, ka topošā Vecumnieku novada zemnieki ir noskaņoti par zaļo saimniekošanu.Bauskas rajona Skaistkalnes, Stelpes, Bārbeles un Vecumnieku pagasta, kā arī Aizkraukles rajona Valles un Kurmenes pašvaldību teritorijas vērtība ir dabas bagātības, un vide ir tā, kas nosaka zaļo ievirzi. Stelpietis Andris Kalniņš, kurš nešaubīgi iestājas par bioloģisko lauksaimniecību un ir arī tās īstenotājs, atbalsta šo ideju. Viņš uzskata: «Visas lietas ir reālas, ja vien ļaudis paši tās ļoti grib. Patlaban vēl nav skaidrs, vai pašvaldības varēs ietekmēt ģenētiski modificētu organismu ražošanu. Mūsu nelielajā valstī arī saduras divu pušu intereses. Zemgale taču ir graudkopības ražošanas poligons, kas ieinteresēts izaudzēt augstāku ražu un iegūt lielāku peļņu. Viennozīmīgas nostājas, piemēram, nav arī Vācijā, kur gudrie prāti ir pret ģenētiski modificēto organismu ekspansiju. Atšķirīgi tāpat ir zinātnieku viedokļi, taču par naudu, kā zināms, var nopirkt visu.»G. Zālīte skaidro, ka diskusiju grupas ir izveidotas Valsts lauku tīkla sistēmā. Jau darbojas mājamatniecības un daiļdārzniecības grupas. To un arī «Zaļā novada» mērķis ir apzināt problēmas laukos un domubiedru diskusijās rast risinājumu, parādot, kas darāms valsts institūcijām, pašvaldībām un pašiem lauksaimniekiem.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē