Līdz 6.septembrim jāpārvēl pašvaldību vēlēšanu komisijas

Republikas pilsētu domēm un novadu domēm ir palicis mēnesis, lai pārvēlētu pašvaldības vēlēšanu komisiju, kas saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu ir jāpaveic triju mēnešu laikā pēc pašvaldību vēlēšanām, šogad - līdz 6.septembrim, informē Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) Informācijas nodaļas vadītāja Kristīne Bērziņa.Likums arī nosaka, ka par vēlēšanu komisijas izveidošanu un sastāvu domei piecu dienu laikā pēc komisijas ievēlēšanas jāpaziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK). Līdz 7. augustam CVK šādu informāciju bija saņēmusi tikai no četrām pašvaldībām - Alūksnes, Raunas, Siguldas un Skrundas novadiem. Tāpēc CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars aicina pašvaldības nekavēties ar vēlēšanu komisijas izveidošanu, kā arī par to informēt CVK. Izvirzīt pārstāvjus darbam pašvaldības vēlēšanu komisijā var politiskās partijas, partiju apvienības, katrs attiecīgās domes deputāts, kā arī ne mazāk kā 10 balsstiesīgie Latvijas pilsoņi. Vēlēšanu komisijās nedrīkst ievēlēt Saeimas vai pašvaldības deputātus. Pašvaldības vēlēšanu komisijā pēc pašvaldības ieskatiem drīkst būt no septiņiem līdz piecpadsmit locekļiem. Pašvaldību vēlēšanu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļus dome ievēl ar balsu vairākumu. Tajā pašā laikā CVK priekšsēdētājs uzskata, ka ļoti nozīmīga ir vēlēšanu komisijas locekļu iepriekšējā pieredze vēlēšanu administrēšanā, tāpēc, ievēlot vēlēšanu komisiju, nevajadzētu mainīt vairāk kā vienu trešdaļu no līdzšinējā komisijas sastāva. Tāpat, izraugoties vēlēšanu komisijas locekļus, CVK priekšsēdētājs aicina domes ievērot demokrātisku vēlēšanu komisijas izveidošanas principu un vēlēšanu komisijā ievēlēt pārstāvjus no dažādām politiskajām partijām, partiju apvienībām, vēlētāju grupām, tai skaitā, arī no partijām, kas domē nav pārstāvētas. CVK arī atgādina, ka, plānojot komisijas vēlēšanas, domei ir jānosaka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš. Republikas pilsētu domēm šāds paziņojums jāpublicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis", bet novadu domēm - jāizliek redzamā vietā pie domes un pašvaldības pārvaldes ēkām. Pēc administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir deviņas republikas pilsētas un 109 novadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē