Lielā talka noritēs visos Bauskas novada pagastos, koordinatori zināmi

Lai 30. aprīlī piedalītos Lielajā talkā, visvairāk ir nepieciešama vēlēšanās to darīt. Talkas vietas ir noteiktas katrā pašvaldībā, bet iedzīvotāji tiek aicināti sakopt arī savu individuālo teritoriju.Savu talkas vietu var noskaidrot mājaslapā www.talkas.lv. Katrā reģistrētajā vietā ir atbildīgā persona. Lielās talkas atkritumu maisi šogad ir dzeltenā krāsā, talcinieki tos bez maksas varēs saņemt talkas norises vietās. Atkritumi jāvāc tikai šajos maisos, nekādos citos to nevajadzētu darīt. Iedzīvotāji lielajā talkā aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus: stādīt kokus, veidot puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus. Bauskas novada domes lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Andra Matuļenko informē, ka Bauskā talkas koordinators ir Voldemārs Čačs (29419794). Sestdien iedzīvotāji aicināti ierasties bijušās pilsētas pārvaldes ēkas pagalmā, kur saņems norādījumus par veicamajiem darbiem.Vecsaules pagastā talka paredzēta Vecsaules silā, pagasta centrā, Jaunsaules centrā, Zvaigznes centrā, pie Kulšenu sēravota un Ozolainē. Talkas koordinatore Laimdota Kolberga (26551673).Īslīces pagastā ir četri koordinatori. Par darbiem Īslīces parkā zinās stāstīt Jānis Barans, (29451318), Īslīces vidusskolā – Inita Nagņibeda (29461736), Īslīces SOS bērnu ciematā – Igors Gaugers (26369951), Pastališķu ciemā – Lāsma Mertena (28332453).Gailīšu pagastā atbildīgā persona ir Aleksandrs Bičkovs (26468933). Sakopt paredzēts Pīrāgu estrādi un Pāces parku. Codes pagastā talciniekus gaidīs pie bijušās Codes sākumskolas. Te paredzēts atjaunot sporta laukuma teritoriju. Vairāk informācijas pa tālruni 63925402.Ceraukstes pagastā par talku atbildīgie ir Daila Kronberga (29113208) un Viesturs Janševskis (2928516). Talcinieku pulcēšanās vietas ir pie pagasta pārvaldes, Ārcē, Liellaukos un Mūsas ciemā. Dāviņu pagastā talkas koordinatore ir Līvija Šarķe (26434092). Iedzīvotāji aicināti pulcēties ciema sporta laukumā. Mežotnes pagastā talka paredzēta Ceplī, upes krastā pretī daudzdzīvokļu mājām. Šeit darbus koordinēs Aigars Kurmēņevs (20333515). Mežotnē upes krastā no kaltes līdz peldvietai par darbiem atbildīgs Oļģerts Līkais (29450330). Brunavas pagastā talka notiks Ērgļos, koordinators Ģirts Bērzleja (22802247).

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē