LLU 31. jūlijā dokumentus pieņems līdz pusnaktij

Nedēļas laikā, kopš Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavas pilī sākusies dokumentu pieņemšana no šī gada reflektantiem, pavisam reģistrēts vairāk nekā 1900 iesniegumu.No tiem pilna laika pamata studijās – 1582, bet pilna laika maģistrantūrā – 244, kas ir aptuveni tikpat daudz kā pirmajās septiņās dokumentu pieņemšanas dienās pirms gada. Tāpat saglabājusies jau pērn novērotā tendence – ievērojami samazināties nepilna laika studētgribētāju skaitam. No jaunajiem reflektantiem pagaidām tikai nepilns simts vēlas darbu apvienot ar studijām LLU.Tradicionāli visvairāk iesniegumu reģistrēts no Zemgales pilsētu un novadu jauniešiem, taču netrūkst arī studētgribētāju no tādām attālām vietām kā Alūksnes, Balviem, Preiļiem, Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Valmieras un Valkas. Gandrīz visās pamata studiju programmās uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām ir jau izveidojies konkurss. Vairāk nekā trīs pretendenti uz vienu vietu ir tādās studiju programmās kā «Ekonomika», «Mežzinātne», «Mežinženieris», «Organizāciju sabiedrības pārvaldes socioloģija», bet tikai nedaudz atpaliek «Datorvadība un datorzinātne», «Vide un ūdenssaimniecība» u. c. Lielāka nekā pērn ir interese par inženierzinātņu studiju programmām, īpaši tādām kā «Mašīnu projektēšana un ražošana», «Lauksaimniecības enerģētika» un «Būvniecība». Negaidīti lielu popularitāti iemantojusi Pārtikas Tehnoloģijas fakultātē apgūstamā studiju programma «Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība», kur uz katru vietu saņemti jau vairāk nekā divi iesniegumi, līdzīgi kā uz «Veterinārmedicīnu».Uzņemšanas komisijas darbinieki novērojuši, ka lielākais reflektantu pieplūdums ir nedēļas sākumā un priekšpusdienas cēlienā, taču aptuveni 100 iesniegumu reģistrēts arī 18. jūlijā, sestdienā, jo tad reflektantiem pieejamāks ir ģimenes transports, kā arī var racionāli izmantot brīvo laiku. LLU Sabiedrisko attiecību daļas speciālisti veikuši gandrīz 400 reflektantu aptauju, lai noskaidrotu, kādā veidā nākamie studenti ieguvuši informāciju par studiju iespējām LLU. No visiem respondentiem lielākā daļa par visvērtīgākajām atzinuši vidusskolās rīkotās tikšanās ar universitātes mācību spēkiem un studentiem. Seko no LLU portāla iegūtā informācija, kā arī radu, draugu un paziņu stāstītais.Dokumentu pieņemšana no reflektantiem ilgs līdz 31. jūlijam. Turklāt termiņa pēdējā dienā – 31. jūlijā – studijām LLU varēs pieteikties līdz pat pusnaktij, jo, līdzīgi kā pērn, iecerēts uzņemšanas nakts pasākums, kura laikā Jelgavas pilī varēs gan iesniegt dokumentus, gan patīkami izklaidēties.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti