LM: šogad darba dienas netiek pārceltas

Valsts iestāžu darbiniekiem, kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, šogad darba dienas netiek pārceltas, atgādina Labklājības ministrija (LM).Tas ir saistīts ar to, ka šogad darba nedēļā neveidojas situācija, kad viena darba diena ir starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku. Līdz ar to pērn Ministru kabinetam nebija nepieciešams izdod rīkojumu par darba dienu pārcelšanu 2011. gadā Vienlaikus pašvaldības, komersanti un organizācijas, šogad nosakot darba un atpūtas laiku, var brīvprātīgi lemt par kādas darba dienas pārcelšanu.Saskaņā ar Darba likuma 133.panta ceturto daļu, ja darba nedēļā viena darba diena ir starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tajā pašā mēnesī. Marika Kupče, LM komunikācijas nodaļas vadītāja, „Bauskas Dzīvi” papildus informē, ka, atbilstoši likumam „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, ja svētku dienas — 4.maijs un 18.novembris — ir sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu. Šogad abas šīs svētku dienas ir darba dienā.Atgādinām, ka saskaņā ar Darba likumu darba laiks ir laika posms no darba sākuma līdz beigām, kurā darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja rīcībā, izņemot pārtraukumus darbā. Darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas. Darba laika sākumu un beigas nosaka darba kārtības noteikumos, maiņas grafikos vai darba līgumā. Ja darba devējs vienu darba dienu, kas ir starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, nosaka par brīvdienu un pārceļ to uz sestdienu tajā pašā vai citā nedēļā tajā pašā mēnesī, darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu. Nedēļas atpūtas laika ilgums pārcelšanas gadījumā nedrīkst būt īsāks par 35 stundām pēc kārtas.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē