Mainīti atlaišanas pabalstu apmēri

Bauskas rajona Padome atlaišanas pabalstus darbiniekiem aprēķina un izmaksā atbilstīgi likumdošanai, uzsver pašvaldības izpilddirektore Dagnija Ludrika.Pašlaik spēkā ir tiesību normas, kas noteic, ka darbiniekiem, kuri nostrādājuši noteiktajā darbavietā līdz pieciem gadiem, pienākas atlaišanas pabalsts vienas vidējās mēnešalgas apmērā. Tiem, kuri strādā no pieciem līdz desmit gadiem, jāizmaksā pabalsts divu vidējo mēnešalgu apjomā. Savukārt darbiniekiem, kuri strādā no 10 līdz 20 gadiem, saņem trīs vidējo mēnešalgu lielu atlaišanas pabalstu. Kopš jaunā gada nedarbojas rajona Padomes administrācijas koplīgums. Tas nozīmē, ka vēl vienu mēnešalgu atlaišanas pabalstam nepieskaita. Beidzot darba attiecības, jāizmaksā arī kompensācija par neizmantotā atvaļinājuma daļu līdz atbrīvošanas dienai. Savukārt politiķiem atlaišanas pabalsti nepienākas.Pēc pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanām valsts budžeta grozījumus skatīs 11. jūnijā. Iespējams, stāsies spēkā projekts, ka līdz desmit gadiem strādājošiem atlaišanas pabalsts būs vienas vidējās mēnešalgas apmērā, bet tiem, kuri strādā noteiktajā darbavietā ilgāk par desmit gadiem, pienākas pabalsts divu vidējo mēnešalgu apmērā. Likumdošanas grozījumi ietekmēs izpilddirektores un galvenās grāmatvedes atlaišanas pabalstu lielumu, kuru algas ir ievērojamākās rajona pašvaldības administrācijas darbinieku vidū. Viņas pienākumus rajona Padomē beigs pildīt 2010. gada 30. aprīlī (pēc gada pārskata u. c. darbu veikšanas).TV 3 televīzijas raidījumā «Nekā personīga» 24. maijā izskanēja informācija, ka mūsu rajona Padomes izpilddirektorei pienāksies atlaišanas pabalsts – 10 390 latu. Tā bija trešā lielākā nosauktā summa valstī. Dagnija Ludrika skaidro, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sakarā ar rajonu pašvaldību reorganizācijas pabeigšanu pērn lūdza noteikt diviem darbiniekiem (izpilddirektoram un galvenajam grāmatvedim) kompensācijas apmērus, kas ietver tā brīža atlaišanas pabalstus, atvaļinājuma kompensāciju, kā arī darba devēja sociālo nodokli (24,09%) no aprēķinātās summas. Pašlaik šī informācija vairs neatbilst patiesībai. Raidījumā izskanējušās ziņas ir maldinošas.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē