Makšķerēt vēl ir aizliegts līdz 31. maijam

Licencētā vimbu makšķerēšanas sezona beigusies. Makšķerēt drīkstēja līdz 16. maijam. To zina katrs, bet, kas jāievēro līdz 31. maijam, daudziem ir piemirsies.Saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem visā licencētajā zivju ieguves teritorijā aizliegts makšķerēt līdz 31. maijam. Atgādinu to tāpēc, ka kontroles darbā pēc 16. maija konstatēju vairākus pārkāpumus tieši liegumā noteiktajos Lielupes, Mūsas un Mēmeles posmos. Apkopojot licencētās vimbu makšķerēšanas laikā konstatētos pārkāpumus un salīdzinot tos ar iepriekšējā gada pavasari, var secināt, ka vēl vairāk makšķernieku ķer vimbas, neievērojot licencētās makšķerēšanas noteikumus. Ņemot vērā, ka šī pavasara vimbu migrācijas periods bija daudz īsāks par iepriekšējā gada migrācijas periodu, šāda statistika nav iepriecinoša. Vairāk ir to makšķernieku, kas Makšķerēšanas noteikumus pārkāpj vairākas reizes viena gada laikā. Iespējams, jau nākamgad tiks piemēroti bargāki sodi par licencētās makšķerēšanas noteikumu neievērošanu. Vienlaikus ar vimbām nārsto arī nēģi. Šajā laikā aktivizējas interesenti, kas ignorē aizliegumu par nēģu ieguvi un, bruņojušies ar lukturīti un tīkliņu, dodas bradāt pa sēkļiem, lai uzlasītu nārstojošos nēģus. Jāatgādina arī šiem romantiķiem, ka piemērojamais sods par nēģu nelikumīgu ieguvi nav niecīgs. Turklāt tiek aprēķināts zivju resursiem nodarītais zaudējums, ko piemēro pieckāršā apmērā. Bauskas novadā ir daudzas ūdenstilpnes, kurās, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus, var ķert zivis. Aicinu līdz 31. maijam apgūt tās un 1. jūnijā atgriezties pie Lielupes.

Pievieno komentāru

Lietotāju raksti