Mediju īpašniekiem jāatklāj patiesie labuma guvēji

Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) ilgais darbs, cenšoties panākt plašsaziņas līdzekļu īpašnieku un patiesā labuma guvēju caurskatāmību un līdz ar to arī palielinot ticamību medijiem, ir noslēdzies ar grozījumu pieņemšanu likumā «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem».Saeima 22. septembrī pieņēmusi grozījumus šajā likumā, kas masu informācijas līdzekļu dibinātājiem un īpašniekiem, kuri ir kapitālsabiedrības, paredz pienākumu komercreģistra iestādi informēt par patiesajiem labuma guvējiem. Ziņas par patiesajiem labuma guvējiem Uzņēmumu reģistram būs jāsniedz Komerclikumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, «Bauskas Dzīvi» informē LŽA valde.Likuma grozījumi veikti pēc Latvijas Žurnālistu asociācijas ierosinājuma. LŽA valdes priekšsēdētāja Anda Rožukalne asociācijas vārdā izsaka gandarījumu, ka LR Saeima nepilna gada laikā izstrādāja un vakar pieņēma nozīmīgus grozījumus likumā «Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem», kas uzlabos mediju vides tiesisko regulējumu un palīdzēs medijiem palielināt sabiedrībai piedāvātā satura kvalitāti. Nozīmīgākie grozījumi attiecas uz mediju reģistrācijas procedūru un nepieciešamību sniegt detalizētu informāciju par mediju īpašniekiem. No žurnālistu viedokļa ļoti svarīgi ir, ka Latvijā mediju tiesību aktos ieviests redakcionālās neatkarības jēdziens, kas ir ļoti nepieciešams, lai mediju profesionāļi varētu brīvi sniegt informāciju sabiedrībai. «Pieņemtajos grozījumos ieviesta iespēja reģistrēt interneta medijus – tas ir pirmais solis, lai sakārtotu šo strauji augošo mediju vidi. Tomēr uzskatu, ka mediju likumdošanā vēl nepieciešami vairāki uzlabojumi un nākotnē būtu jāveido jauns mediju vidi regulējošs tiesību akts,» norāda A. Rožukalne.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē