Mēmeles upes stāvkrasta nostiprināšanai plāno piešķirt 15 868 latus

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) plāno no valsts budžeta apakšprogrammas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» Bauskas novada Domei piešķirt 15 868 latus Mēmeles upes stāvkrasta nostiprināšanai pie Bauskas pils. Šādu ziņu «Bauskas Dzīvei» sniedz Ilze Dišlere, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece.Jūlija vidū stiprās lietus gāzes un stiprā vēja laikā Mēmeles upes stāvkrastā pie Bauskas pils novadcauruļu enkurojumi un savienojumi neizturēja lielo lietus ūdens plūsmas spiediena un teces ātrumu, tālab norautas lejupejošās notekcaurules. Tāpat trīs vietās izveidojušies nogruvumi pie pilsdrupu ziemeļu sienas, jaunās pils ziemeļu korpusiem 542 kvadrātmetru platībā.Nogruvumu vietās bojāti 2001. un 2004.gadā izveidotie koka atbalstsienu un šķembu uzbēruma nogāzes stiprinājumi, kas pasargāja pili no vēl lielākiem postījumiem. Nogruvumi atrodas tuvu Bauskas pils drupu un pils jaunās daļas pamatiem, radot sienu statiskās noturības draudus.Dabas stihijas laikā radīto postījumu novēršanai nepieciešami finanšu līdzekļi 34 529 latu apmērā. Kā norādīts Bauskas rajona pašvaldības iesniegtajā tāmē, topogrāfiskā izmeklēšana izmaksā 2 485,34 lati, hidroloģiskā izpēte 534,82 lati, ģeotehniskā izpēte 7 775,46 lati, savukārt, lai izstrādātu ziemeļu nogāzes stiprināšanas tehnisko projektu, nepieciešami 4 840 latu, bet Bauskas pils pagalma lietus ūdens novadsistēmas tehniskais projekts izmaksā 3 025 latus.Bauskas rajona pašvaldība uzņemas nodrošināt finansējumu 18 661 lata apjomā izpētes un projektēšanas darbiem, līdz ar to nepieciešami vēl 15 868 lati, lai veiktu nogāzes nostiprināšanas darbus Mēmeles upes stāvkrastā.Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem piešķirami pieprasījuma iesniedzējam – Bauskas rajona pašvaldībai. Saskaņā ar Bauskas rajona reorganizācijas plānu Bauskas novadam Bauskas pili plānots nodot šā gada 30.decembrī.Bauskas pils ir unikāls vēstures, arhitektūras un arheoloģijas piemineklis.Rīkojuma projekts par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» 10.septembrī tika izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē