«Mēs paši» rosina piedalīties projektu konkursā

VAS «Latvijas Hipotēku un zemes bankas» klientu klubs «Mēs paši» izsludinājis projektu konkursu Bauskas, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles un citos novados. Piedalīties var ikviens – fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un iedzīvotāju neformālās apvienības, aicina Hipotēku bankas Bauskas filiāles vadītāja Anita Kleina.Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 31. jūlijs, tie ir jāiesniedz personīgi Hipotēku bankas Bauskas filiālē vai tās norēķinu grupā, iespējams arī sūtīt pa pastu. Kā uzsver A. Kleina, projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, lai sekmētu sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā. Bankas piešķirtais finansējums viena projekta realizācijai konkursa uzvarētājiem ir līdz 400 latiem.Projektu konkursa līdzekļi var tikt atvēlēti dažādām jomām: projektiem, kuri paredz izglītošanu un apmācības, kā rezultātā tiek veicināta nodarbinātība; projektiem, kuri saistīti ar konkrētās teritorijas patriotismu vai tās tēla veidošanu. Finansējums var tikt piešķirts arī tādiem projektiem, kuri sekmē sabiedriskā labuma vairošanu, veicina iedzīvotāju labdarību, nodrošina papildu sociālos pakalpojumus dažādām iedzīvotāju grupām; saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu un sekmētu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājs Viesturs Janševskis konkursu vērtē pozitīvi: «Ceraukstes pagasta pārstāvji Hipotēku bankas konkursā piedalījušies arī iepriekšējos gadus. Ir, piemēram, par projekta līdzekļiem laboti kapu vārti Plūdoņa «Lejeniekos». Šis konkurss paver jaunas, plašākas iespējas. Lai arī finansējums ir salīdzinoši neliels, tomēr nolikums ir pieņemams – īsā laika posmā ir jāpaveic iecerētais, kas arī rada iedvesmu darboties. Iesaku novadniekiem piedalīties, jo tā ir viena no retajām iespējām, lai ar bankas atbalstu kaut ko uzlabotu savā apkārtnē.»Ceraukstes pagastā, Mūsas ciematā, pagājušogad tika izveidots atpūtas laukums, kurš joprojām tiek aktīvi izmantots. Tajā norisinājušies arī novada kultūras svētki.Informācija par klientu kluba «Mēs paši» projektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapām un ieteikumiem to aizpildīšanai ir pieejama www.hipo.lv.Projekti jāīsteno līdz 30. decembrim. Tie tiks arī vērtēti.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē