Meža īpašnieki draudzējas ar satelītiem

Kāpēc attālumus mežā būtu jāmēra ar lenti, ja ir pieejama globālā pozicionēšanas sistēma (GPS)? Atbildi uz šo jautājumu meža īpašnieku apvienības «Bārbele» vadītājs Jānis Folkmanis atrada, 17. jūlijā kolēģiem organizējot semināru par GPS.Apspriedē Bārbeles pagasta aktivitāšu centrā piedalījās Latgales, Kurzemes un Zemgales meža īpašnieku biedrību vadītāji. Praktiskā pieredzē ar viņiem dalījās SIA «Geostar», SIA «Silvita» un Valsts meža dienesta speciālisti.«Seminārs Bārbelē ir mūsu biedrības brīvas gribas izpausme, bet izglītojošās aktivitātes – apvienības ilgtermiņa programmas turpinājums. Semināra auditorija šoreiz ir specifiska – galvenokārt kolēģi, kas jau strādā ar GPS. Mēs atrodamies jauno tehnoloģiju apguves procesa dažādās stadijās, mums visiem ir nepieciešamas papildu zināšanas, lai spētu pilnībā izmantot GPS iespējas. Meža īpašnieku apvienība «Bārbele» par projektu konkursā saņemto finansējumu pērn iegādājās GPS, kā arī radīja pamatu vienotas datu bāzes izveidei un iekārtoja biroju. Viens no organizācijas svarīgiem uzdevumiem ir meža īpašnieku izglītošana un pakalpojumu sniegšana, pielietojot GPS. Jau esam sakārtojuši robežzīmes mūsu organizācijas dalībnieku 22 meža teritorijās,» skaidro Jānis Folkmanis. Jau otro reizi seminārā Bārbelē piedalījās Tukuma rajona Zantes meža īpašnieku biedrības vadītājs Mārtiņš Zandbergs. Viņš atzīst, ka apvienība izveidota, lai varētu apgūt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, ko zantenieki izmantoja mežsaimniecības specifisku instrumentu – arī GPS – iegādei. Bez jaunām tehnoloģijām mežā vairs nevarot iztikt.Jānis Folkmanis semināra dalībniekus iepazīstināja ar apvienības «Bārbele» praktiskā darba pieredzi GPS lietošanā un demonstrēja sistēmu, kas sastāv no uztvērēja un plaukstdatora. Abām ierīcēm ir bezvadu interneta savienojums. Papildus tiek izmantots mobilais tālrunis, kas arī nodrošina pieeju internetam. Tas ir nepieciešams, lai mērījumos panāktu maksimālu precizitāti. Vairākumā jaunās paaudzes telefona aparātu jau ir ieprogrammēta GPS funkcija.Šo sistēmu, ko pirms dažiem gadu desmitiem radīja militārām vajadzībām ASV, tagad plaši izmanto sadzīvē. «GPS ir ierīce, kas ar Zemes mākslīgo pavadoņu starpniecību ļauj noteikt konkrētu punktu koordinātas dabā,» iekārtas darbības principu definē semināra vadītājs. Tikai pirms diviem gadiem Valsts meža dienests sāka veikt kontroles mērījumus ar GPS ierīcēm. Par to pieredzē dalījās dienesta speciālisti Juris Zariņš un Guntis Gitendorfs. Svarīgas atziņas par GPS pielietošanu mežsaimniecībā un elektronisko datu bāžu izmantošanu mežu efektīvai apsaimniekošanai sniedza Janeks Kamerovskis, SIA «Silvita» pārstāvis. Savukārt uzņēmuma «Geostar» speciālists Atis Vallis pievērsās GPS pielietojuma metodēm un tehnoloģijām gan Latvijā, gan pasaulē. Semināru, kurā eksperti un speciālisti sniedza ikdienas darbā nepieciešamas specifiskas zināšanas, dalībnieki atzina par ļoti vērtīgu. Aizvien plašāk GPS tiek izmantota arī citās nozarēs. Jelgavas reģionālās vides pārvaldes vecākais inspektors Aivars Legzdiņš informē, ka augusta sākumā paredzēta Biržu (Lietuva) Reģionālā parka administrācijas pārstāvju un Bauskā strādājošo vides inspektoru laivu ekspedīcija pa Mēmeli. Tās mērķis būs, izmantojot GPS, dabā precizēt mikroliegumu robežas upes abos krastos gan Latvijas, gan Lietuvas teritorijā.

Pievieno komentāru

Latvijā un pasaulē