Nedrošus gāzes balonus pakāpeniski no apgrozības izņems 2013.gadā 6

Ministru kabinets šodien nolēma no 2013.gada sākt pakāpenisku gāzes balonu, kuri neatbilst Eiropa Savienības (ES) noteiktajām drošuma prasībām, nomaiņu un izņemšanu no aprites, pagarinot patlaban apritē esošo gāzes balonu izmantošanas laiku līdz 2014.gada 1.janvārim.Latvijā apritē esošo 50 litru tilpuma vairākkārtēji uzpildāmo balonu, kas ražoti vēl Padomju Savienībā saskaņā ar tā laika tehniskajām prasībām, statuss tiek atzīts par nedrošu un neatbilstošu ES kvalitātes un drošuma prasībām. Šādiem baloniem būtu jāveic atbilstības pārvērtēšana. Šāda situācija ir izveidojusies ar gandrīz visiem 50 litru sarkanajiem baloniem, kas ir nākuši apritē līdz 2003.gada 1.jūlijam. Attiecīgi arī šo balonu riski cilvēku veselībai un dzīvībai ir daudz augstāki nekā jaunajiem baloniem, kas atbilst ES drošuma prasībām. Tāpēc 2011.gada septembrī Ministru kabinets pieņēma lēmumu par kvalitātes un ES drošuma prasībām neatbilstošu gāzes balonu izņemšanu no aprites ar 2013.gada 1.janvāri. Noteikumos tika noteikts liegums komersantiem uzpildīt un tirgotājiem piedāvāt tirdzniecības vietās gāzes balonus bez tiem veiktajām nepieciešamajām pārbaudēm un šīs pārbaudes apliecinoša marķējuma, kas norāda uz to, ka gāzes baloni atbilst ES izvirzītajām drošuma prasībām, kas ievērojami samazina dažādos riskus un apdraudējumus cilvēku veselībai un dzīvībai. Akceptētie grozījumi paredz, ka pēc 2013.gada 1.janvāra apritē varēs palikt gāzes baloni bez grieķu alfabēta burta "Pī" marķējuma, bet tiem būs nepieciešama derīga atzīme par veikto obligāto periodisko tehnisko pārbaudi. Par šīs prasības izpildi atbildēs gāzes balona uzpildītājs. Tāpat paredzēts no 2013.gada 1.janvāra inspicēšanas institūcijām noteikt aizliegumu veikt periodisko tehnisko pārbaudi gāzes baloniem, kuriem nav "Pī" marķējuma un kuriem ir beidzies iepriekšējās pārbaudes termiņš, šādi gāzes baloni komersantiem no aprites būs jāizņem un patērētājam vietā jāpiedāvā jaunajām prasībām atbilstoši gāzes baloni. Grozījumi pārejas periodā īpaši neregulē gāzes balonu īpašumtiesību jautājumu, tādējādi ļaujot iedzīvotājiem izvēlēties palikt par balona turētāju vai nomāt no komersanta, maksājot par tā saturu. Vienlaikus grozījumos noteikts samērīgs termiņš uzpildīto sašķidrinātās naftas gāzes balonu izmantošanai pēc 2014.gada 1.janvāra, paredzot gāzes balona lietotājam iespēju pirms norādītā termiņa uzpildīto gāzi izlietot līdz 2014.gada 1.jūlijam. Savukārt grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība" paredz gāzes balonu uzpildes stacijas valdītājam papildu pienākumu nodrošināt, ka uzpildāmie baloni ir identificējami, kā arī pēc to uzpildīšanas tos nodot to turētājam. Vienlaikus noteikumi tiek papildināti ar prasību Patērētāju tiesību aizsardzības centram nodrošināt aktuālas informācijas pieejamību patērētājiem, publicējot to savā oficiālajā tīmekļa vietnē, attiecībā uz balonu gāzes apgādē iesaistītajiem komersantiem. Izstrādājot MK noteikumu grozījumus, Ekonomikas ministrija vairākkārt konsultējās gan ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, gan gāzes balonu tirgū esošajiem komersantiem, lai kopīgās diskusijās rastu visām pusēm pieņemamāko risinājumu. Ministru kabineta akceptētie grozījumi iepriekšminētajos noteikumos veicinās pakāpenisku gāzes balonu parka nomaiņu un risinās līdz šim apzinātās problēmas attiecībā uz gāzes balonu uzpildītāju identificēšanu, gāzes balonu piederību, kā arī informācijas pieejamību patērētājiem attiecībā uz balonu gāzes apgādē iesaistītajiem komersantiem. Pārejas periodā paredzētās darbības nodrošinās, ka ar 2014.gada 1.janvāri gāzes uzpildītāji apmaiņai vai balonu tirgotāji iegādei piedāvās tikai tādus gāzes balonus, kuriem ir "Pī" marķējums. Vienlaikus Ekonomikas ministrija sadarbībā ar iesaistītajām pusēm sagatavos regulējumu gāzes balonu aprites kārtības pilnīgai sakārtošanai, piemēram, nosakot gāzes balonu tirdzniecībā, maiņā un lietošanā iesaistīto personu pienākumus un atbildību. Minētos normatīvo aktu projektus paredzēts iesniegt Ministru kabinetā līdz 2013.gada 1.jūlijam.

Pievieno komentāru

Komentāri 6

Damn

Kā tad - pēkšņi baloni palika nedroši ... Kurš noticēja ? Vienkārši kādam "biznesmenim" steidzami jāpārdod savi baloni, kas ir itkā ES standartiem un prasībām atbilstoši ... Naudas slaukšana un tikai ...

pirms 8 gadiem, 2012.12.05 10:26

smiekliņš

atkal kāds kas nopircis balonus uzspiež pa pogām, tāpat kā ar dekoderiem, jūs tikai muļķu tauta maksājiet, bet valdībai pietuvinātie komersanti saņems peļņu. Tā jau tā tauta ir noplicināta, bet vēl nav gana.

pirms 8 gadiem, 2012.12.05 09:14

ome

un kur varēs nopirkt derīgo balonu? Komersanti mainās, ja nebūs sava balona tad maksāsim nepārtraukti par jauna balona iegādi. Jārīkojas valdībai tā, lai balonus var nopirkt privāti katrs kas to vēlas.

pirms 8 gadiem, 2012.12.05 09:11

lauku bāba

Derīgi būs baloni ar "Pī" marķējumu,kuram vēlāk tiks pievienots marķējums "zdetj".

pirms 8 gadiem, 2012.12.05 07:20

butāns

Kārtējā tautas apzagšanas afēra,kura skars katru sašķidrinātās gāzes lietotāju.

pirms 8 gadiem, 2012.12.05 07:16

Latvijā un pasaulē