No 1. oktobra palielināsies GMI apmērs pilngadīgām personām un bērniem 3

Lai minimāli nodrošinātu iedzīvotājus ar iztikas līdzekļiem krīzes situācijā, ar 1. oktobri noteikts atšķirīgs garantētais minimālo ienākumu (GMI) līmenis dažādām sociālajām grupām. Pilngadīgām personām tie būs 40 latu mēnesī, bet bērniem – 45 lati mēnesī. Savukārt maksimālais GMI līmenis, ko pašvaldības var noteikt pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti, 2009. gadā ir 90 latu cilvēkam mēnesī.

Šādas izmaiņas paredz Ministru kabineta 2009. gada 22. septembrī pieņemtie noteikumi Nr. 1070 «Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni». Ar tiem var iepazīties Labklājības ministrijas (LM) mājaslapā, sadaļā Nozaru informācija – Sociālā aizsardzība – Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība – Attīstības plānošanas dokumenti un tiesību akti lm.gov.lv. Tā informē Ilona Jurševska, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja. Viņa arī atgādina, ka GMI līmeņa palielināšana ir viens no Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumiem, kas izstrādāta sadarbībā ar Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda ekspertiem. LM Komunikācijas nodaļa skaidro, ka persona tiek atzīta par trūcīgu, ja tās ienākumi nepārsniedz 50 procentu no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. No 2009. gada 1. janvāra minimālā alga ir 180 latu mēnesī. GMI pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgas mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.LM pašlaik gatavo Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredzēs valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas nosacījumus pašvaldībām GMI un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai. Lai pašvaldības varētu nodrošināt iedzīvotāju pieaugošās vajadzības pēc GMI un dzīvokļa pabalsta, Sociālās drošības tīkla stratēģijā paredzēts valsts budžeta līdzfinansējums 50 procentu apmērā no pašvaldības izmaksātajiem līdzekļiem GMI pabalstam un 20 procentu apmērā no izmaksātajiem līdzekļiem dzīvokļa pabalstam. Iespējamie nosacījumi pašvaldībām valsts budžeta līdzekļu saņemšanai no 2010. gada 1. janvāra varētu būt sociālajai palīdzībai pašvaldības budžetā paredzētās naudas īpatsvars, GMI un dzīvokļa pabalstam izlietoto līdzekļu īpatsvars no sociālajai palīdzībai kopā izlietotās naudas u. c. Pēc Labklājības ministrijas prognozēm 2009. gadā trūcīgo cilvēku skaits varētu sasniegt 144,3 tūkst. jeb 6,4% no iedzīvotāju skaita. GMI pabalsta saņēmēju skaits šogad – 57,7 tūkst. cilvēku jeb 2,5% no iedzīvotāju skaita. Savukārt 2010. gadā atbilstību trūcīgas personas statusam varētu noteikt aptuveni 200 tūkst. cilvēku jeb 8,8% no iedzīvotāju skaita. Iespējamais GMI pabalsta saņēmēju skaits varētu sasniegt 100 tūkst. cilvēku (4,4% no iedzīvotāju skaita).Lai saņemtu GMI pabalstu, darbspējīgam pabalsta pieprasītājam ir jāslēdz vienošanās par sadarbību ar pašvaldības sociālo dienestu. Vienošanās mērķis ir veicināt darbspējīgo iedzīvotāju motivāciju meklēt iespēju iesaistīties darba tirgū un iespēju robežās atrast izdevību nopelnīt minimālos iztikas līdzekļus pašiem (piemēram, iesaistoties pašvaldības organizētajos darba prakses pasākumos ar 100 latu stipendiju), tādējādi izkļūstot no GMI pabalsta saņēmēju loka.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

jā, ar 90 latiem paēdīsi un dzīvokli samaksāsi...

pirms 11 gadiem, 2009.10.02 12:59

uu

Nu piemeram kads nezina , ja piemeram cilveks nevar stradat to darbu ko tagad piedava jo vins macas, tad ar pienakas tas pabalsts?

pirms 11 gadiem, 2009.10.01 18:38

sss

Tas jau ir labi, bet zinu daudziem ir kauns iet to naudinu prasit, jo dzivo mazos miestos kuer vienam par otru patik patrit melites.

pirms 11 gadiem, 2009.10.01 18:37

Latvijā un pasaulē